Bemanningsföretagen utesluter alla sina utländska företag som inte är registrerade i Sverige. Arbetsgivarna vill inte längre organisera företag som dumpar löner och villkor på den svenska arbetsmarknaden.

– Så som den här gruppen företag bedriver sin verksamhet förstör den för många andra. Det ska vara samma spelregler för alla, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

– Företag från till exempel Irland betalar endast kring 10 procent i sociala avgifter. Det blir helt orimliga skillnader i möjligheten att konkurrera.

Det är en viktig orsak till Bemanningsföretagens beslutat att alla företag som inte finns registrerade som juridiska personer i Sverige ska uteslutas.

Fem företag
Det handlar om fem företag.

Företagen har angivit att de endast har haft ett hundratal anställda. Arbetsgivarorganisationens egna kontroller visar dock att den siffran är felaktig.

– Vi har genom andra kanaler upptäckt att det har många många gånger fler anställda, säger Henrik Bäckström.

Enligt honom handlar det om tusentals personer som i dag jobbar på svenska arbetsplatser.

De uteslutna företagen har reagerat starkt på beslutet.

Att bli utesluten ur arbetsgivarorganisationen innebär inte automatiskt att de utländska bemanningsföretagen måsta lämna landet. Det blir dock betydligt svårare att vara kvar eller ta sig in på den svenska marknaden.

Svårare att få kunder
Om ett bemanningsföretag inte kan visa att det har ett bemanningsavtal med facket så är det svårare att få kunder. Och det enda sättet att få bemanningsavtalet är att vara med i arbetsgivarorganisationen.

– Sedan gäller det att stora byggföretag eller offentliga upphandlare inte tar in icke auktoriserade bemanningsföretag eller att det skapas märkliga hängavtalslösningar som gör att dessa företag kan fortsatta bedriva sin verksamhet som i dag.

Bemanningsföretagens beslut kan få en stor betydelse på arbetsmarknaden.

I första skedet påverkar det byggbranschen där de i dag är vanligt med utländska bemanningsföretag.

Även andra branscher kommer att påverkas av beslutet då bemanningsbranschen de senaste åren vidgat sin marknad.

De bolag som uteslutits reagerade starkt då de fick beskedet.

– De gick i taket och hotar nu med att före det vidare till EU:s domstol, säger Henrik Bäckström.

Företagen anser att en svensk arbetsgivarorganisation sätter käppar i hjulen för rörligheten på arbetsmarknaden.

– Men det tycker inte vi eftersom det är frivilligt att vara med i Bemanningsföretagen.

Svart på vitt
Enligt Henrik Bäckström handlar det om mer än bara vilka interna regler som ska finnas för ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation.

Han hänvisar till Lavalkonflikten som följs noggrant av arbetsmarknadens aktörer.

– Det här handlar om villkor det är som ska gälla på svensk arbetsmarknad. Vi har tagit ställning. Nu är det svart på vitt vad som gäller i vår bransch.

– Vårt beslut kommer nog att riva upp på många håll. Det finns en tickande bomb i det här, säger Henrik Bäckström.

FAKTA: Följande företag har uteslutits ur Bemanningsföretagen
Domest S C, Polen
JRT Literal LP, Cypern
Kellister OÛ, Estland
Rimec Ltd, Irland
Vikertex, Estland


FAKTA: Bemanningsföretagen
I slutet av förra året bestämde Bemanningsföretagen att det skulle krävas en auktorisation för att få vara med, för att få den krävs bland annat att företaget är registrerat i Sverige. Dessutom krävs kollektivavtal och vissa försäkringar samt att företagen förbinder sig att följa Bemanningsföretagens etiska regler. På så vis blir konkurrensvillkoren likvärdiga och de som köper tjänsterna vet att bemanningsföretagen tål en granskning.

Läs också: artikeln "Byggnads kritiska till uteslutning" 2008-09-04