Den farliga byggbranschen ska tvingas tänka mer på arbetsmiljön. Regeringen presenterade sitt förslag till strängare regler i dag.

Med det förslaget finns det en möjlighet för byggherren att flytta över sitt ansvar till en ersättare, om denna person helt övertagit byggherrens uppgifter. Detta ska klargöra ansvarsfördelningen vid eventuella olyckor, hoppas regeringen när den i dag, torsdag, lämnar ett lagförslag till riksdagen.

Till skillnad från tidigare vill regeringen också att byggen ska ha en byggarbetsmiljösamordnare. Denna person ska ha ett ansvar för att arbetsmiljölagen följs redan under planering och projektering. Arbetsmiljön ska vara i fokus innan och under själva bygget, men även för dem som ska arbeta på anläggningen i framtiden.

Sverige kommer att ha ett regelverk som är mer anpassat till övriga EU-länder. Detta hoppas regeringen ska underlätta för utländska byggföretag som vill vara verksamma i Sverige och även för svenska byggföretag utomlands.

Byggbranschen är en av de farligaste branscherna att jobba inom. De senaste fem åren har antalet dödsolyckor ökat med 35 procent.