I Sverige finns det ett enda nattöppet apotek, och det är beläget i centrala Stockholm. I många orter i landet saknas helgöppna apotek. Sverige har färre apotek per invånare än andra länder. Omregleringen i Norge gav en kraftig ökning av antalet apotek, både i städerna och i glesbygd.

Syftet med omregleringen i Sverige är att få fler apotek, längre öppettider, bättre service och ett utvecklat tjänsteutbud. Det är centralt för regeringen att vi har en god tillgänglighet till läkemedel och apotek i hela landet och dagens apoteksmonopol skapar inte de bästa förutsättningarna för detta.

Genom att göra det möjligt för nya aktörer att tävla med Apoteket AB kan vi skapa utrymme för fler apotek till en given kostnad.
 
Läkemedel inte är vilken vara som helst. Det kommer därför att ställas höga krav på farmaceutisk kompetens på de aktörer som vill sälja läkemedel. Priser-na på läkemedel kommer också vara reglerade, precis som idag. Högkostnadsskyddet kommer ligga fast.

Skillnaden för den enskilde blir att hon eller han kan välja mellan fler apotek. Det kan knappast betraktas som ett hot för den som värnar en patientorienterad läkemedelsdistribution.

Joakim Pettersson (kd)
Politiskt sakkunnig åt socialminister Göran Hägglund
Skicka ett e-postbrev till debattredaktören

Läs Martin Lindbloms svar: ”Den visan har vi hört förr”