RAPPORT. Ett möte för bibliotekarier och lärare i Örnsköldsvik hade temat ”Moa och Ivar-Lo: hur ser dagens arbetarlitteratur ut?”

Åsa Linderborg, Tony Samuelsson, Maria Hamberg och David Ericsson var inbjudna att tala i ämnet. Åsa Linderborg missade tyvärr planet från Arlanda, men de återstående tre stod för tillräckligt mycket kunskap och engagemang.

Giltiga arbetarförfattare
Tony Samuelsson avslutade sin mycket intressanta historiska exposé med att fråga om begrepp som arbetarlitteratur och arbetarförfattare är giltiga i dag.

Därefter övertogs ordet av bibliotekschefen i Örnsköldsvik som glatt leende talade om att vi befann oss i en framgångsrik kommun, en kommun på frammarsch som det gick mycket bra för.

Stora besparingar
Sedan berättade hon om alla tunga besparingar som biblioteket hade fått göra de senaste åren – en filial med 90.000 lån om året har lagts ner, den publika ytan i biblioteket har minskats ner kraftigt, tre tjänster har sagts upp, vuxenmedia har minskat med 30 procent, med mera.

Vilket var, vid närmare eftertanke, svar nog på Tonys fråga.

Gregor Flakierski
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn