Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson är mycket kritisk till Bemanningsföretagens beslut att utesluta de företag som de anser vara oseriösa.

– Problemet med de här företagen kvarstår. De kommer fortfarande att dumpa löner även om de inte är med i en arbetsgivarorganisation, säger han.

Byggnads största motpart, Sveriges Byggindustrier, har tidigare agerat som Bemanningsföretagen och uteslutit företag som de ansett varit oseriösa.

Facket är kritiskt eftersom det innebär att det inte finns något avtal alls.

– Då måste vi teckna ett hängavtal med dessa företag för att skydda våra medlemmar så att de får samma villkor som andra byggnadsarbetare.

– Det innebär att vi själva får ta matchen med de här företagen, säger Gunnar Ericson.

Byggnads anser också att även arbetsgivarorganisationerna i förlängningen skadas om de utesluter företag på dessa företag.

– Enligt mitt sätt att se det är det att binda ris åt sin egen rygg. De här företagen kommer ändå att konkurrera med medlemsföretagen i arbetsgivarorganisationen. Men i stället för att ta tag i problemet och se till att de följer avtalet gör man så att dessa företag får en ännu större spelplan, säger Gunnar Ericson.