/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/e_ekbladh2.jpg
– Jag blev överraskad av att tron på sig själv har så stor betydelse, säger forskaren Elin Ekbladh. Foto: Brita Nordholm/Scanpix.

Även den som är sjukskriven måste tro på sig själv. Det gör det i alla fall lättare att komma igång med ett jobb igen.

Just den sjukskrivnas tro på sin egen förmåga – samt hur hans eller hennes vanor och rutiner går att kombinera med ett fungerande arbetsliv – är de psykosociala faktorer som påverkar allra starkast om han eller hon kommer att återgå i arbete.

Elin Ekbladh, forskare vid Linköpings universitet, disputerade i början av sommaren på en avhandling i vårdvetenskap med inriktning mot arbetsterapi. Hon blev överraskad flera gånger när hon undersökte vad som starkast påverkar långtidssjukskrivnas möjligheter att börja jobba igen.

–  Visst hade jag trott att tron på sig själv och vikten av att ha dagliga rutiner hade betydelse för att man skulle kunna ta sig tillbaka. Men att det var så pass avgörande som mina resultat pekar på blev jag överraskad över, säger hon till LO-Tidningen.

Ger dåligt självförtroende
Att vara långtidssjukskriven ger ofta dåligt självförtroende och många är rädda att de ska misslyckas när de ska ta sig tillbaka.

Elin Ekbladhs forskning visar att det då är viktigt att jobba med att bygga upp tron på att den som är sjukskriven ska kunna klara av arbetslivets krav. Den som gör det har en större chans.

– Men det viktiga är att utgå från varje enskild persons förutsättningar. Både vad gäller rutiner och självförtroendet.  Det måste uppfattas som positivt av den som är långtidssjukskriven. Annars kan det bli ett hinder. Hjälp och bekräftelse i att hitta egna lösningar är viktigt.

Arbetskamraterna viktiga
Elin Ekbladhs avhandling visar också att innehållet i det arbete som väntar den långtidssjukskrivna kan vara avgörande för förmågan att ta sig tillbaka. Psykosociala faktorer är minst lika viktiga som fysiska.

Många tyckte att den kontakt med människor som erbjuds på jobbet ökar välbefinnandet. Däremot känns jobbet inte bra om kraven är alltför högt eller lågt ställda i relation till den egna förmågan.

De flesta vill tillbaka
Hon har intervjuat och mött många långtidssjukskrivna, och konstaterar att de allra flesta vill tillbaka till arbetslivet. Men här återkommer rädslan för att misslyckas.

– Jag hoppas att de nya reglerna i sjukförsäkringen innebär en förbättring av möjligheterna att få rehabilitering inriktad just på arbetslivet, och att det i rehabiliteringen finns goda möjligheter att möta individuella behov, säger hon.

Elin Ekbladh tycker att det behövs en översyn av ansvaret.

– Företagshälsovården lär få en tydligare roll i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen framöver och då är det viktigt att det finns många olika kompetenser där för att kunna möta den enskildes behov. Och med de strängare sjukförsäkringsreglerna kommer kommunerna förmodligen att få fler personer som hamnar utanför sjukförsäkringssystemet. Då formeras en ny grupp som kan behöva långsiktiga insatser för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet.

FAKTA: Kvinnor mest sjuka
Försäkringskassan räknade till 170.000 långtidssjukskrivna 2007. Enligt en studie från Försäkringskassan svarar kvinnor för 65 procent av sjukskrivningarna som är 60 dagar eller längre. Av de långvarigt sjuka är 14 procent av männen och 11 procent av kvinnorna arbetslösa. Offentliganställda är klart överrepresenterade. Den största enskilda gruppen är anställda inom vård och omsorg.