En ny myndighet ska skapas för att övervaka Försäkringskassan. Generaldirektören tillsätts redan i höst och i sommar ska myndigheten vara igång.

Den nya myndigheten, som ännu inte fått något namn, ska upprätthålla rättssäkerheten och se till att Försäkringskassan använder sina pengar så effektivt som möjligt.

Största utgiftsposten
Försäkringskassan betalar ut ungefär 435 miljarder kronor om året, eller 1,2 miljarder om dagen, i bland annat sjukersättning, föräldrapenning och pensioner och utgör därmed den största utgiftsposten i statsbudgeten.

– Att inte ha en oberoende kraftfull tillsynsmyndighet över en myndighet som handskas med nästan halva statsbudgeten, det tycker jag vore oansvarigt, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Startar nästa år
Hon betonar dock att den nya myndigheten inte skapas för att regeringen misstror Försäkringskassan.

– Försäkringskassans interna kontroll har säkert varit god, men vi behöver en kraftfull tillsynsmyndighet för att garantera att rättssäkerhet och kvalitet tillgodoses, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Regeringen satsar 140 miljoner på den nya myndigheten de närmaste tre åren. Tanken är att myndigheten ska starta sitt arbete den 1 juli nästa år och en generaldirektör kommer att tillsättas redan i höst.