När skolminister Jan Björklund utsågs till folkpartiledare tog han över titeln utbildningsminister av sin företrädare Lars Leijonborg.

Degraderingen var tydligen inte bara en eftergift åt Björklunds fåfänga.

När regeringen häromveckan redogjorde för sin forskningsbudget fick forskningsminister Leijonborg inte vara med.  Som presentatörer uppträde istället Jan Björklund och de övriga borgerliga partiledarna.

Att den för universiteten ansvarige fackministern inte får vara med när en viktig proposition inom hans område läggs fram är ovanligt och tarvligt.

Lars Leijonborg kan dock trösta sig med att Björklunds karriär som utbildningsminister inte är vidare lyckosam.

Björklund avslöjades
Nyligen avslöjade några alerta radiojournalister att Björklund inte har en susning om vad som står i de vetenskapliga utvärderingar som gjorts av den svenska skolan.

I helgen framkom i samma radioserie att en stor majoritet av landets pedagogiska professorer inte tror ett smack på att fler betygssteg och betyg längre ned i åldrarna bidrar till att förbättra skolan. Inte heller delade de Björklunds fascination för hårdare bestraffning av olydiga elever.

Flummig minister
Björklund har försökt ta sig ur knipan genom att ge Skolverket i uppdrag att sammanfatta de rapporter han inte orkat läsa. Vår flummige utbildningsminister verkar inte ha upptäckt att sådana sammanfattningar redan finns i överflöd.

Häromdagen var det ånyo dags för ett utbildningspolitiskt utspel av den borgerliga partiledarkvartetten. De lovade en nysatsning på komvux, främst med inriktning på yrkesutbildning.

Men de undvek att tala om att de tidigare sparat bort mer än 20.000 platser i komvux och att de nya som nu tillkommer inte motsvarar mer än en bråkdel av de som försvunnit. Inte heller att de kraftigt dragit ned på de kvalificerade yrkesutbildningarna inom arbetsmarknadspolitiken.

Och de bortsåg slutligen från att kommunerna på grund av tidigare besparingar sagt upp lärare och lokaler inom komvux och att det därför kommer ta tid att åter få organisationen på fötter.

Fuskar med fakta
Det är intressant att notera hur den liberala pressen försöker bortförklara Björklunds alla fadäser.

Skribenterna verkar inte inse att landet begåvats med en utbildningsminister som fuskar med fakta, som idiotförklarar de pedagogiska forskare som inte delar hans grunda kunskapssyn och som i sin attityd till eleverna framstår som en inkarnation av den gamle pennalistiske överläraren.