Tre timmar efter det att Thailands största fack utlyst strejk har inga störningar rapporteras, enligt TT. Strejken skulle vara stöd för oppositionens krav på premiärministerns avgång.

Under drygt en vecka har demonstranter som är kritiska mot premiärminister Samak Sundaravejs belägrat regeringens högkvarter i Thailands huvudstad Bangkok.

Till i dag onsdag har det största facket SERC på statliga företag uppmanat till en landsomfattande strejk för att stödja demonstranternas krav på premiärministerns avgång.

El och vatten skulle stängas av och allmänna transporter ställas in. Men endast ett fåtal har hörsammat uppmaningen, kanske inte så märkligt eftersom strejkrätten är begränsad i Thailand.

I det närmaste är det förbjudet att strejka på statliga företag och den fackliga rörelsen är svag och splittrad.

Cirka tre procent av arbetskraften är medlemmar i ett fackförbund.

De få thailändare som nu strejkar riskerar att förlora sina jobb.