Regeringen satsar 1,8 miljarder kronor på att utöka yrkesutbildningen. Det ska bli möjligt att utbilda sig till undersköterska och bilmekaniker även efter att man fyllt 20 år, skriver Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund på DN Debatt.

Alliansregeringens utbildningspaket innehåller tre delar: en utökad gymnasial lärlingssatsning, fler platser på vuxenutbildningen (genom utbyggnad av yrkeskurserna) och en yrkeshögskola för eftergymnasial yrkesutbildning.

Fredrik Reinfeldt och hans partiledarkollegor räknar med att efterfrågan på lärlingsutbildningar kommer att öka. Därför utvidgas den försöksverksamhet som påbörjats under hösten med 1.000 nybörjarplatser till 6.000 platser för läsåret 2009/2010.

Yrkes-komvux
För att utöka möjligheterna att läsa yrkeskurser inom den kommunala vuxenutbildningen, komvux, ska fler platser skapas.

Statsminister Reinfeldt och Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund, planerar att under tre år satsa totalt 1,2 miljarder kronor på att bland annat nya platser inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Det ska även bli möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och få en gymnasial yrkesexamen.  

Den tredje delen i paketet är en yrkeshögskola för eftergymnasial yrkesutbildning. De eftergymnasiala yrkesutbildningar som i dag redan erbjuds av olika organisationer och företag får gemensamma regler och en nationell kvalitetssäkring, skriver Reinfeldt, Olofsson, Björklund och Hägglund i Dagens Nyheter.

Inte imponerad
Men socialdemokraterna är inte imponerade av alliansregeringens utbildningssatsning.

Marie Granlund (s), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, säger till LO-Tidningen att satsningen både är för liten och kommer för sent.

– Vi hade redan tillsatt en utredning om en yrkeshögskola, som alliansregeringen stoppade. Vad gäller lärlingsutbildningen hade den kunnat vara på plats redan 2007. Riksdagen hade redan fattat beslut om en ny modern lärlingsutbildning, men det rev Björklund upp. 

– Det hade varit bra om allt detta hade varit på plats när vi nu går in i en lågkonjunktur, säger Marie Granlund.