Under en vecka i våras omkom sex personer på arbetsplatser i olika branscher. Det blev larmklockan för Arbetsmiljöverket.

I dag, måndag, blev verket är färdigt med sin analys av arbetsolyckor med dödlig utgång.

Störst risk för att drabbas, statistiskt sett, är en man som är anställd i ett litet företag eller är egenföretagare. Han är runt 55 år och arbetar inom jord- och skogsbruk.

I maj i år beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg att en snabbutredning skulle göras och vad som låg bakom de många dödsolyckor på jobben. Bakgrunden var de senaste årens ökning och ett ovanligt stort antal olyckor under våren.

Utredarna konstaterar i rapporten bland annat att många små företag och sådana som är nystartade har för dåliga kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen. De anser därför att mer information till denna grupp behövs.

Utredarna har även förslag på hur Arbetsmiljöverkets rutiner kan förbättras.

Läs också: artikeln ”Arbetsolyckor oroar regeringen” 2008-08-22
Läs också: artikeln ”Flest dödsfall vid små företag” 2008-07-08