Strejken gav resultat. När de första lokala avtalen blivit klara kan Vårdförbundets medlemmar till och med bli vinnare i löneökningsligan. Avtalen ger runt fem procent mer om året.

Missnöjet var stort när Vårdförbundet i våras tecknade ett centralt avtal som bara garanterade löneökningar på sammanlagt nio procent under tre år. Men det verkliga utfallet ser ut att bli betydligt bättre.

Hittills har fem av 21 landsting blivit klara med sina lokala avtal och samtliga ger löneökningar på runt fem procent om året. Margareta Öhberg, chefsförhandlare på Vårdförbundet, säger att det är för tidigt att dra några generella slutsatser. Men hon tycker att de lokala avtalen visar att utvecklingen går i rätt riktning.

– Jag tror att resultaten visar att de som försökte övertyga mig och andra om att vi tecknade ett dåligt avtal gjorde fel bedömning. Jag är övertygad om vårt avtal kommer att leda till en positiv värdeförändring för våra grupper, säger hon.

Nöjda med resultaten
Även de avdelningar som är klara känner sig nöjda med resultaten.

– Hade vi inte varit det hade vi teckna något avtal än, men visst kan man alltid önska att man fått mer, säger Lena Sjölin, ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten.

Avtalet i Västerbotten ger löneökningar på 10,3 procent på två år vilket innebär i genomsnitt 2 800 kronor för specialistutbildade och 2 100 för grundutbildade. Det är betydligt mer än förra året då de landstingsanställda i Västerbotten fick nöja sig med 2, 7 procent.

Ytterligare tre landsting har tecknat tvåårsavtal på ungefär samma nivåer, men i Halland har parterna valt ett ettårigt avtal som ger fem procent i år.

– Det känns bra eftersom Halland har ett av de sämsta lönelägena i Sverige. Med ett ettårsavtal vet vi var vi hamnar i förhållande till andra. Om de fått mer kan vi ta igen det nästa år, säger Gunnel Persson, Vårdförbundets avdelningsordförande.

Trögt i Västmanland
De lokala förhandlingarna går dock inte lika smidigt överallt. I Västmanland är parterna än så länge långt i från överens, enligt avdelningsordförande Björn Gustafsson. Han kräver 15 procent i ett tvåårigt avtal, och säger att kravet inte är högt utan nödvändigt.
– Västmanland ligger lägst i landet när det gäller ingångslön så höjningen av den kommer att äta upp en stor del av löneutrymmet, säger han.
Björn Gustafsson är fortfarande besviken på att förbundet accepterade det centrala avtalet och säger att det hade varit betydligt enklare om han inte behövt kräva så mycket extra lokalt. Även medlemmarna i Västmanland är besvikna och många hotar med att lämna facket och att säga upp sig om det inte blir rejäla löneökningar.
– Vi har bett dem stödja oss i de lokala förhandlingarna. Men vi har en stor press på oss att lyckas, annars får det konsekvenser.

Positiv signal
De lokala avtal som har slutits av andra avdelningar ser Björn Gustafson ändå som en positiv signal, och han hoppas att de ska draghjälp i förhandlingarna.
– Det är skapliga nivåer de fått igenom. Det är bra att vissa gått före och visat var skåpet ska stå.

Fotnot: De flesta centrala avtalen som tecknades under lönerörelsen 2007 gav 10,2 procent på tre år. Kommunals stora avtal gav 13,5 procent på tre år.
De verkliga lönerna för alla branscher ökade i genomsnitt med 3,2 procent mellan maj förra året och samma månad i år, enligt Medlingsinstitutet.


FAKTA: Centrala avtalet
Avtalet gäller från den 1 juni i år till sista mars 2011. Sista året är uppsägningsbart.
Garanterat utfall på 4 procent i år, 3 procent 2009 och 2 procent 2010.
Lägstalön på 21 100 för den som varit anställd minst ett år gäller från den 1 mars till sista december nästa år.

FAKTA: De lokala avtalen hittills

  • Västerbotten: Avtal från den 1 oktober med löneökningar på 10,3 procent ger i genomsnitt 2 800 kronor för specialistutbildade och 2 100 för övriga.  Centrala avtalets lägstalön på 21 100 gäller från den 1 oktober.
  • Jönköping: Avtal från den1 november med löneökningar på 10 procent ger i genomsnitt 2 600 kronor för specialist- och funktionsutbildade och 2 000 för andra. Lägstalönen från den 1 mars nästa år regleras utanför de 10 procenten.
  • Jämtland    Avtal från den 1 oktober i år som ger i genomsnitt 2 000 kronor mer i månaden och ytterligare 500 kronor till sju olika yrkesgrupper. Lägstalön från den 1 april nästa år för alla oavsett anställningslängd.
  • Kalmar: Löneökningar på 5 procent den 1 april 2009. Specialistutbildade får i genomsnitt 1 400 kronor, övriga 1 000 kronor och chefer 1 600 kronor. Lägstalön från den 1 oktober gäller alla oavsett anställningstid och höjningen regleras utanför potten.
  • Halland: Ettårigt avtal från den 1 juni i år till sista mars 2009. Löneökningar på 5 procent varav 2 procent fördelas generellt i en lönetrappa och 3 procent individuellt. Lägstalön från den 1 juni i år omfattar alla oavsett anställningstid.
  • Samtliga avtal utom Hallands gäller till och med sista mars 2010.

Källa: Vårdförbundet