/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/z-lyft3508.jpg
Eva Andersson har jobbat tolv år på Z-Lyften och det är många som har kortare anställningstid. Men hon hoppas att de som varslas kommer att få stanna, och att varslen dras tillbaka som 2002.
 

LO-medlemmarna tar första stöten när konjunkturen viker medan tjänstemännen kan pusta ut ett tag till. På ett år har antalet uppsagda LO-medlemmar som får stöd ökat med mer än 270 procent. Och siffrorna pekar stadigt uppåt.

– Det beror på att uppsägningarna blir fler, säger Tomas Petti, vd för Trygghetsfonden TSL.

Varslen duggar tätt och LO-anslutna drabbas hårt. Det märks på den kraftiga ökningen av LO:s omställningsstöd.

Stadig ökning
I juli fick 1.317 personer inom LO-området stöd då de sades upp, motsvarande siffra samma månad förra året var 481.

De senaste fyra månaderna har strömmen av ansökningar för att få stöd ökat stadigt och siffrorna fortsätter peka uppåt även i augusti.

– Vi ser att mycket av de ansökningar om stöd som vi har fått in kommer ifrån produktionen, säger Tomas Petti.

Tidig varning
Då privatanställda LO-medlemmar sägs upp kan de söka omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Eftersom fonden vänder sig till den konkurrensutsatta privata sektorn märker den tidigt av förändringarna på arbetsmarknaden.

Och mönstret är välbekant.

Förändringen märks oftast först i produktionen – och LO-medlemmarna får ta största stöten då konjunkturen dalar.

Så verkar det även vara denna gång.

Industrianställda drabbade
En rad tunga varsel har lagts inom industrin de senaste månaderna. Den senaste veckan har varslen duggat ännu tätare.

– Det är LO-medlemmar som får bära det tunga lasset, säger även Tord Strannefors, analytiker på Arbetsförmedlingen. Den här konjunkturnedgången är väldigt traditionell och slår först mot industrin.

– Det som händer inom industrin kommer att få ringar inom det som kallas för uppdragssektorn som är beroende av industrin. Och i förlängningen drabbas även tjänstemännen.

Tjänstemän skonas
Detta märks också på TRR Trygghetsrådet som ger de privatanställda tjänstemännen ett omställningsskydd.

– Vi ser att antalet arbetare som varslas ökar. Däremot ökar inte antalet varslade tjänstemän. Vår bedömning är att arbetsmarknaden för tjänstemän kommer att vara god året ut – men att försämringen kommer nästa år, säger Carl Gustaf Leinar, vd för TRR Trygghetsrådet.


FAKTA: Omställningsstöd
LO och Svenskt Näringsliv startade Trygghetsfonden TSL 2004 för att stötta uppsagda arbetare i den privata sektorn. Försäkringen omfattar drygt 900 000 LO-medlemmar. Den som blir uppsagd från tillsvidareanställning och har jobbat de senaste tolv månaderna kan med hjälp av facket och arbetsgivaren ansöka om hjälp att hitta ett nytt arbete.

Uppsagda som är över 40 år kan även få avgångsbidrag vid uppsägning genom AGB-försäkringen.

Källor: Trygghetsfonden TSL och LO

FAKTA: Här får flest stöd
• IF Metall 5 347
• Handels 1 556
• Livs 958
• Transport 936
• Skogs- och träfacket 932

Siffrorna anger antalet beviljade omställningsstöd från den 1 augusti 2007 till den 31 juli 2008.

Läs också: Artikeln "Industrin varslar mest" 2008-08-29