EU:s direktiv om europeiska företagsråd ska förnyas. Men fack och arbetsgivare i Sverige har hamnat på kollisionskurs.

Kommissionen har presenterat förslag på hur direktivet om europeiska företagsråd (EFR) ska skrivas om. Kommissionären Vladimir Spidlas avsikt är att stärka direktivet.

Effektivisering
Han är missnöjd med att bara 36 procent av de företag som omfattas har inrättat ett europeiskt företagsråd. Ändringen ska göra råden mer effektiva.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har begärt in yttrande från parterna på arbetsmarknaden för att samla sig till en ståndpunkt inför rådets möten.

Efter att yttranden är klara från dels Svenskt Näringsliv, dels LO, TCO och Saco står det klart att parterna åter hamnat på kollisionskurs.

– Det viktigaste är att få en definition av vilken typ av information företagen är skyldiga att ge i råden. Den är för smal i förslaget, säger Ingemar Hamskär, TCO:s chefsjurist och samordnare av fackens gemensamma yttrande.

Tidig informationsplikt
Information ska ges så tidigt att arbetstagarna får ett verkligt inflytande på beslut i ett brett antal ärenden. Facken vill också dubblera antalet möten till två per år och lätta på tystnadsplikten.

Arbetsgivaren kan lägga munkavel på en facklig ledamot i EFR. Men en ledamot måste kunna tala med sina fackliga kamrater, anser Ingemar Hamskär.

Det är positivt att kommissionen vill förstärka fackens roll och att deras representanter erkänns som experter, anser han.

Kommissionen skulle kunna göra det lätt för sig och föra över reglerna för arbetstagarinflytande från direktivet om Europabolag till EFR-direktivet. I Europabolag är arbetstagarinflytandet skarpare och tydligare, anser Ingemar Hamskär.

Motsatt uppfattning
Helt motsatt uppfattning har Svenskt Näringsliv som anser att regelverket inte ska ändras.

Kommissionens förslag innebär ett mindre flexibelt direktiv och sämre möjligheter för företagen att skräddarsy lösningar.

– Det finns risk för mer administration och ökade kostnader för företagen. Kommissionen har försäkrat att reglerna ska förenklas men det här förslaget står för det motsatta, säger Lars Gellner, Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist.
Råd och parlament ska vara överens för att det ska bli en förändring av det nuvarande direktivet som har 14 år på nacken.

FAKTA: 1 000 anställda gräns
Europeiska företagsråd (EFR) ska inrättas om ett företag finns i minst två länder och har totalt över 1 000 anställda, minst 150 i ett land.
Syftet är att skapa dialog mellan anställda och företagsledning på europeisk nivå. EFR-direktivet ger arbetstagarnas representanter rätt till information och samråd med företagsledningen över gränserna.