Från årsskiftet blir det möjligt för personer med permanent förtidspension att återgå till arbete utan att rätten till ersättning omprövas. Förtidspensionärer kan tjäna upp till 41.000 kronor om året, därefter minskas sjukersättningen gradvis.

Arbetsgivarens ansvar att betala ut sjuklön de första 14 dagarna tas också bort.

Irene Wennemo, chef för LO:s arbetslivsenhet, tycker att de nya reglerna är i rätt riktning, men helt otillräckliga.

– Regeringen har synsättet att det finns en ovilja hos förtidspensionärer att arbeta. Men de flesta är sjuka och behöver någon form av rehabilitering istället. 

Förhoppningen från regeringens sida är att åtgärderna ska locka mellan 10.000 och 50.000 förtidspensionärer att börja jobba. Sammanlagt omfattas 400.000 svenskar av möjligheten.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, en organisation för tjänsteföretagare, tror inte att de nya reglerna kommer att innebära massanställningar av förtidspensionärer.

– Regeringen gör ett feltänk. Normalt sett är det så att företag anställer när de har behov av att anställa och inte när det är billigt att göra det. Alla typer av kostnadsreduktioner vid anställningar tror jag inte har någon nämnvärd effekt, säger han.