Bara två av tio avanmäls från a-kassan, när de missat en avtalad kontakt med sin arbetsförmedlingen. Många kan därför få ersättning från a-kassan trots att de inte borde, enligt myndigheten IAF.

Arbetsförmedlingens uppdrag är inte bara att förmedla jobb utan också att kontrollera att den som har a-kassa verkligen söker jobb aktivt. Men kontrollen har stora brister, enligt en granskning som Inspektionsmyndigheten för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gjort.

Utebliven kontakt
Om en arbetssökande uteblir från en avtalad kontakt med arbetsförmedlingen ska han eller hon omedelbart avanmälas från a-kassan enligt reglerna. Men när IAF granskade 400 arbetssökande, som sammanlagt missat 214 överenskomna kontakter, skedde ingen avanmälan i 165 fall. Det innebär att åtta av tio aldrig avanmäldes.

– Det är givetvis inte bra. Olika arbetsförmedlingar i landet behandlar arbetssökande olika. En del är konsekventa och följer reglerna medan andra ger de arbetssökande en ny chans. Det blir en rättsosäkerhet i systemet, säger Bo Lundgren, tillsynschef på IAF.

Påminnelse
Av dem som slapp anmälan klarade sig sju av tio helt utan åtgärder, medan tre av tio fick en påminnelse eller en ny tid. Det hände också att avtalade möten som inte blivit av ändrades till frivilliga och att den arbetssökande på så sätt klarade sig från avanmälan. 

Förutom orättvisan för de arbetssökande, innebär det också att många kan få ersättning från a-kassan trots att de inte borde. Hur omfattande problemet är kan IAF dock inte svara, men det borde enligt granskningen röra sig om minst 12 miljoner kronor som betalts ut felaktigt bara för första kvartalet 2008. 

Otydliga regler
Enligt IAF kan en förklaring till felaktigheterna vara att Arbetsförmedlingens interna regler inte stämmer överens med den övergripande förordningen. Enligt förordningen ska all utebliven kontakt leda till avanmälan, medan Arbetsförmedlingens egna regler säger att det bara gäller uteblivna besök, men enligt Bo Lundgren är det inte hela förklaringen.

– Att regelgivningen är otydlig och inkonsekvent bidrar, men de flesta fall som inte avanmäldes gällde just uteblivna besök och där är reglerna solklara. Det handlar snarare om att arbetsförmedlare vill vara snälla och ge de arbetssökande en andra chans, säger han.

Leif Tallskog är chef för sektionen för arbetslöshetsförsäkringen på Arbetsförmedlingen. Han förstår och instämmer i delar av IAF:s kritik.

Missriktad välvilja
– Vi får tillstå att det finns brister när det gäller avanmälan och vi jobbar mycket för att avhjälpa dem. Det handlar om att få arbetsförmedlarna att inse sin skyldighet. Det finns lite missriktad välvilja när det gäller att överse med uteblivna besök, säger han.

Däremot anser han inte att alla som missat en kontakt ska avanmälas. Han tycker att Arbetsförmedlingens tolkning att det rör sig om missade besök är den riktiga.

– Vi var med och formulerade förordningen där kontakt finns med, och det var inte tanken att den skulle tolkas så. Om ett missat telefonsamtal skulle leda till avanmälan skulle det innebära helt nya rutiner hos oss och administrationen skulle öka enormt, säger han.