Varför går det att organisera arbetet i heltidstjänster inom branscher där männen dominerar, men inte där kvinnorna är i majoritet? Uppdelningen på arbetsmarknaden är mycket tydlig. Män har heltidstjänster. Kvinnor har deltid. Dessa negativa strukturer är mycket hårt cementerade.

Det är en viktig facklig och politisk uppgift att bryta upp dem. Och det är möjligt. Även om arbetsgivare och tjänstemän i byråkratin har mängder av ekonomiska och organisatoriska argument i sitt motstånd så är det hela ytterst en fråga om politisk och facklig vilja.
Socialdemokraterna har ett kongressbeslut med krav på lagstiftning med inriktningen ”heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. Vid en socialdemokratisk valseger 2010 tar jag för givet att detta beslut kommer att aktiveras.

Men redan nu går det att flytta fram positionerna. I exempelvis Hofors har det i den kommunala organisationen drivits ett framgångsrikt arbete för fler heltider. Det har krävt engagerade politiker, ett aktivt fack men också en kommunal administration som arbetat med den inriktningen.

I Dalarna prövas nu en annan metod, nämligen att teckna kollektivavtal mellan Svenska Kommunalarbetarförbundet och olika kommuner. Hittills finns avtal med inriktningen ”heltid en rättighet – deltid en möjlighet” i Borlänge, Smedjebackens och Ludvika kommuner.

Detta arbete startade i samband med socialdemokraternas distriktskongress i april där man enigt ställde sig bakom att i varje kommun samt i landstinget verka för tecknandet av kollektivavtal.

Det är oerhört viktigt att skapa levande exempel på att det går att bryta de strukturer som cementerar deltidsfällan. Människor måste helt enkelt kunna leva på sin lön men också ha möjlighet att kunna påverka sin arbetstid. Heltid ska vara en rättighet för såväl män som för kvinnor. För varje exempel på en tydlig vilja att nå resultat så försvagas det ekonomiska och administrativa motståndet.

230.000 i Kommunal jobbar deltid

Just förhållandet att över 230.000 av Kommunas medlemmar arbetar deltid visar att något behöver göras. Över 60.000 av dem har öppet önskat heltidstjänster. Inom den offentliga sektorn finns det oerhört mycket att göra. Men det sker alldeles för litet i praktiken.
Inom handelns område är könsuppdelningen också mycket tydlig. I de delar av detaljhandeln där män dominerar så andelen heltider hög. Där kvinnor arbetar så är den låg. Man kan fråga sig vad det är för ”ödets och himmelens lag” som styr detta?

Förmodligen är det så enkelt som att deltiderna en gång växte fram som ett arbete för hemmafruar. De arbetade några timmar per dag. Sedan har strukturerna levt kvar. I grunden är det en stor orättvisa som bygger på underordning från både köns- och klassperspektiv.

Inom radio och tv-handeln arbetar 35 procent kvinnor och där är andelen deltidstjänster 29 procent. Bygghandeln har 39 procent kvinnor och 25 procent deltider. Däremot är det 66 procent kvinnor inom klädeshandeln och 50 procent deltider. Skohandeln har 96 procent kvinnor anställda och 77 procent deltider.

Mönstret är mycket tydligt. Ju fler kvinnor som är anställda, desto fler deltider. Självklart kan inte ett modernt och framtidsinriktat arbetsliv se ut på detta sätt. Man ska kunna leva på sin lön och inte behöva ha flera arbeten för att ha en rimlig försörjning.

Låglönemarknad ingen förebild för Sverige

Det är inte den för lågavlönade osäkra arbetsmarknad som finns i USA och England som ska vara den svenska förebilden. Där behöver man många gånger flera jobb samtidigt för att klara försörjningen.

Men tyvärr försöker högerkrafterna nu driva fram en låglönearbetsmarknad med hjälp av bland annat fri arbetskraftsinvandring och skattesubventioner riktade till de så kallade hushållsnära tjänsterna.

Även EU-domstolens negativa utslag i Lavaldomen stärker de krafter som inte värnar kollektivavtalen och löntagarnas rätt till rimliga villkor på arbetsmarknaden.

Så kampen för ”heltid en rättighet – deltid en möjlighet” är en del i ett större arbete för att hävda löntagarnas ställning i framtidens arbetsliv.

Vi kan göra det omöjliga möjligt!

Genom att teckna lokala kollektivavtal kan socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting spela en nyckelroll för att bryta förlegade klass- och könsmönster och flytta fram löntagarnas positioner.

Vi kan visa att det som sägs vara omöjligt är möjligt, om viljan finns! Vi kan gå före!

Peter Hultqvist
Ordförande socialdemokraterna i Dalarna
Skicka ett e-postbrev till debattredaktören

Peter Hultqvist
Ordförande socialdemokraterna i Dalarna