Sedan i maj i år har sju byggnadsarbetare från Litauen arbetat 66 timmar i veckan med rivningsarbete i Stockholm. De bodde i en fönsterlös container och tjänade 45 kronor i timmen, när Byggettan gjorde en razzia mot arbetsplatsen i Vin & Sprits gamla lokaler i Årstaviken i Stockholm i början av augusti.

Rivningsarbetet utfördes av byggföretaget Brunzells, men företaget hade flera underentreprenörer. En av dem var det lettiska företag där litauerna var anställda.

Utrett
Byggnads har nu rett ut ansvarsförhållandena mellan entreprenörerna och förhandlat fram avtalsenliga löner åt de anställda.

– Det känns väldigt tillfredställande. Ingen ska behöva bo och arbeta under så usla förhållanden, säger Johan Lindholm, Byggettans ordförande, i en kommentar.

Tredubbel lön
Den nya timlönen blir 125 kronor i timmen inklusive semesterersättning, vilket är nästan tre gånger mer än den tidigare lönen. Byggnadsarbetarna får också löneökningen retroaktivt och dessutom traktamente.

Byggnads kommer i fortsättningen att kontrollera löneutbetalingarna så att byggnadsarbetarna verkligen får ut den nya lönen.

Läs också: Artikeln "Litauer utnyttjas på svenskt bygge" 2008-08-07