Facken kommer inte att säga upp några avtal, tror LO:s chefsekonom Dan Andersson.

På frågan vilka makroekonomiska skäl som kan tala för att säga upp avtalen svarar Dan Andersson:

– Inga!

– Det enda skulle vara intresset att kompensera sig för högre priser. Men då kommer Riksbanken att höja räntan. Och arbetsgivarna kommer att säga: ”Ursäkta, vi har inte fått mer pengar för att mat olja blir dyrare.” Varpå de skär ner produktion och sysselsättning.

Därför kommer inga avtal sägas upp, tror Dan Andersson.

– Folk är inte dumma. De nuvarande avtalen slöts i goda tider, nu är det lågkonjunktur. Förhandlingsstyrkan har inte ökat.

– Löntagarna har haft mycket god reallöneutveckling i tio år. 2008 blir det inte alls så bra. Det får man tugga i sig. 2009 minskar prisökningstakten.