Betydligt fler feta än normalviktiga människor sjukskrivs eller blir förtidspensionerade. Åtta av tio företag ser som sitt ansvar att hjälpa kraftigt överviktiga anställda.

Samhället förlorar varje år 12,4 miljarder i produktionsbortfall på grund av sjukdomar kopplade till fetma. Stephan Rössner, professor på Karolinska institutet, har granskat hur företagen arbetar med ”fetmaproblemet”. 100 intervjuer har gjorts bland chefer på svenska börsbolag.

Undersökningen visar att 85 procent har friskvårdsprogram. Nästan 70 procent väljer att arbeta med kontinuerliga hälsokontroller eller annat rehabiliteringsarbete.

Men Stephan Rössner anser att det finns en övertro bland företagen på de egna friskvårdsprogrammen och att det behövs ökad kunskap hos företagen om hur stort fetmaproblemet är. 

”Extremfeta i Sverige har tiodubblats de senaste 35 åren. Såväl övervikt som fetma i sena ungdomen eller tidiga vuxenlivet uppvisar ett starkt samband med ökad risk för förtidspension”, skriver Rössner i rapporten.

Störst risk för förtidspension löper de som lider av hjärtkärlsjukdom.