Inflationen äter upp löneökningarna. De närmaste veckorna beslutar LO-förbunden om de ska säga upp sina avtal och försöka kompensera sig.

Det senaste årtiondet har LO-förbunden slutit treåriga avtal. Tre år är lång tid, och oftast har de sett till att avtalet kan sägas upp när ett år återstår.

Reallönehöjning i fara
Hittills har den möjligheten inte utnyttjats. Men i år är läget annorlunda. Skälet är inflationen. I juli hade konsumentpriserna stigit med 4,4 procent jämfört med juli 2007. För första gången på tio år riskerar löntagarna att inte få höjda reallöner.

– Det förs en diskussion på arbetsplatserna om att säga upp tredje avtalsåret, säger Per-Olof Sjöö, avtalssekreterare i Skogs- och träfacket. Jag upplever ett större tryck i frågan än under tidigare avtalsperioder.

– Man behöver inte vara länge på en arbetsplats för att höra att det finns ett enormt missnöje med hur dyrt mat och annat har blivit, säger Tony Berggren, kassör och avdelningsombudsman i Skogs- och trä i Västra Sverige. En del klubbar, till exempel på ett av de största båtvarven, vill att vi säger upp avtalet.

Svårt få bättre avtal
Men det är lättare att hitta klubbar och avdelningar med motsatt åsikt. IF Metalls avdelningar i Norra Älvsborg och Bohuslän utser gemensamt fem representanter till IF Metalls avtalsråd den 24 september, som ska avgöra om Teknikavtalets tredje år ska sägas upp.

– När vi möttes i förra veckan fanns en samsyn: Varslen och konkurserna ökar medan inhyrningen av personal minskar, säger Tonnie Andersson, vice klubbordförande vid Volvo Aero och vice avdelningsordförande i Norra Älvsborg.

– Konjunkturen är på väg ner. Samtidigt ger teknikavtalet mest pengar just tredje året. Det skulle bli svårt att få ett bättre avtal.

Försiktigt
LO-förbundens ledningar uttalar sig än så länge försiktigt. Facken inom industrin (IF Metall, Pappers, Skogs- och träfacket och Livs) låter just nu en grupp ekonomer och utredare undersöka förutsättningarna inför det tredje avtalsåret. Förbunden avvaktar rapporten, som ska komma i början av september.

En kommande rapport från Industrins ekonomiska råd (där fack och arbetsgivare gemensamt utser ledamöter) ingår också i underlaget, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall.

– Utifrån de här underlagen bildar sig förbundsstyrelsen en uppfattning. Sedan kommer frågan att debatteras på avtalsrådet.

Stark tveksamhet
Även om förbundsledningarna är noga med att inte föregripa några beslut lyser en stark tveksamhet till att säga upp avtalen igenom.

– Det är inget man beslutar om sådär enkelt, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson. Förutsättningen för att säga upp avtalet är att man tror att man kan få någonting bättre. Annars blir det bara en demonstration mot regeringen, och det gagnar inte våra medlemmar.


FAKTA: 30 september sista dag
De flesta LO-förbund har slutit treåriga avtal där avtalet kan sägas upp inför tredje året. Undantag är bland andra Handels och drygt hälften av Kommunals avtal. I en lång rad avtal är 30 september sista dagen för uppsägning.

Möjligheten till uppsägning har, såvitt LO-Tidningen kunnat utröna, bara utnyttjats en gång: av Kommunal inför strejken 2003.

Läs också: Artikeln "Inga avtal sägs upp" 2008-08-28