Det ska bli lättare att få f-skattesedel, föreslår en statlig utredning beställd av Maud Olofsson. Kruxet är bara, vilket utredarna ärligt konstaterar, att så gott som alla som ansöker om f-skatt redan i dag får sin ansökan beviljad. Nej får främst personer som dömts för ekonomisk brottslighet.

Resultatet av utredningen är mest att likna vid ett kraftfullt slag i luften, som så många andra förslag som kommer från näringsministern.
För egenföretagare är ofta f-skatt en praktisk företagsform. Men då ska den vara frivilligt vald.

Ett oskick som blivit allt vanligare är att arbetsgivare lurar eller tvingar före detta anställda att som egenföretagare utföra samma jobb som de tidigare har haft.

Uträkningen med detta är att arbetsgivaren därigenom ska slippa ifrån försäkringar, semester- och sjukpeng och andra förpliktelser som är förknippade med en fast anställning. Med den svaga förhandlingsposition som f-skattarna befinner sig i har de ofta svårt att hävda sina intressen.

Hur f-skattaren ska kunna garanteras tryggare villkor är dock inget som bekymrar näringsministern.