/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/loopinion_2308.gif

22 procent i LO-opinion får ingen kompetensutveckling alls på jobbet. Så många som 70 procent får ingen kompetensutveckling alls eller högst två dagar i veckan.

– Jag har fått två timmar på tre år. Ändå har kommunen avsatt ungefär 1 800 kronor per år och anställd till kompetensutveckling, men jag som elevassistent får sällan ta del av det, berättar Anna-Karin Nylund, som jobbar på Korpenskolan i Boden och är aktiv i Kommunal, som arbetsplatsombud och skolinformatör.

I Lunds kommun är det annorlunda. Laila Nilsson är skolvärdinna och bland annat arbetsplatsombud i Kommunal. Hon får kompetensutveckling minst en vecka om året.

– Det beror mycket på vad som erbjuds inom mitt yrke, men vill jag gå någon utbildning har jag alltid möjlighet till det, berättar hon.
Nästan alla i LO-opinion jobbar fackligt. Och några svarar att de får kompetensutveckling av facket – inte av arbetsgivaren.

Hälften av deltagarna tror att deras jobb kommer att förändras under de närmaste fem åren. Majoriteten tror att det blir mindre förändringar, men 15 procent av samtliga tror att deras jobb antingen kommer att förändras helt och hållet eller försvinna.

Förändringarna är på gott och ont. Någon berättar att det löpande bandet är på väg tillbaka och någon berättar om mer jobb och sämre arbetstider, som införs under beteckningen ”önskeschema”.

Men det finns ingen utbredd oro för omorganisationer, uppsägningar och nedläggningar. LO-Tidningen har ställt frågan vid några tillfällen under senare år. Och då var fler oroliga för framtiden.

Var fjärde deltagare i LO-opinion har stora möjligheter att göra karriär på jobbet. Lika stor andel svarar att de inte har några möjligheter alls att göra karriär. Hälften svarar att de har små möjligheter.