Arbetsmiljöproblem som buller, hot om våld och tunga lyft minskar. Men vilka problemen är skiljer sig åt beroende på om du är man eller kvinna.

Män blir utsatta för mycket buller och tunga lyft i jobbet. Medan kvinnor i högre utsträckning  hotas om våld på arbetstid. Kvinnor löper också störst risk att drabbas av sömnproblem, även om männen ligger tätt efter i statistiken.

Det är några av de fakta man kan utläsa från På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2008 som släpps i dag, torsdag.

Skilda världar
Statistiska centralbyrån har sammanställt statistik som produceras av de ansvariga myndigheterna. Lathunden beskriver systematiskt mäns och kvinnors verklighet i Sverige.

”Genom att synliggöra mäns och kvinnors villkor kan statistiken bidra till att bedriva ett förändringsarbete och skapa ett jämställt samhälle”, skriver Anna Wilén och Anders Ljungberg i förordet.

I handboken finns även statistik över hur mycket män och kvinnor jobbar. Andelen män som jobbar heltid är uppåt 80 procent, medan kvinnor heltidsarbetar i bara drygt vartannat fall. Kvinnor står däremot för en högre andel långa deltider, 20 till 34 timmar i veckan, drygt 20 procent mot männens 5 procent.  

80 procent i lön
Arbetsmarknaden är fortsatt segregerad. Tydligast är det bland byggnads- och anläggningsarbetare där 99 procent är män. De få kvinnor som jobbar i den branschen tjänar dessutom 80 procent av männens lön.

De mest kvinnodominerade yrkeskårerna är kontorssekreterare och dataregistrerare där 94 procent kvinnor jobbar. De få män som arbetar där tjänar i genomsnitt 1 procent mer än kvinnorna.

FOTNOT: På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet 2008 har utkommit i tio utgåvor sedan 1984.
 
Ladda ner: hela handboken från Statistiska centralbyrån