/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/loopinion_0826.gif

63 procent i LO-opinion vill ha sänkt bensinskatt. Betydligt fler kvinnor än män vill ha lägre skatt – 73 procent av kvinnorna mot 53 procent av männen.

LO-Tidningen ställde samma fråga inför valet 2006. Då ville 75 procent ha lägre bensinskatt. Även då var andelen störst bland kvinnorna.

Bensinskatten var en het fråga i valrörelsen 2006. Kristdemokraterna och moderaterna krävde sänkt skatt. De har tänkt om. Nu är frågan stendöd bland partierna.

Men i LO-opinion är det fortfarande majoritet för lägre bensinskatt – och majoriteten är störst i glesbygd.
– Vi har passerat smärtgränsen när barnen inte får hålla på med fritidsaktiviteter för att det kostar för mycket att skjutsa några mil enkel resa flera gånger i veckan, tycker Ingrid Thune, anläggningsutvecklingsingenjör på Forsmarks kärnkraftverk och aktiv i Seko, bland annat som huvudskyddsombud.

– Miljöaspekten får inte leda till att vi blir isolerade enstöringar, resonerar hon. Hon anser att landsbygden överfinansierar andra statliga verksamheter med bensinskatten.

Många svarar spontant att avdragen för resor till och från jobbet måste höjas.