Prognosmakarna på Konjunkturinstitutet målar upp en dyster bild av svensk ekonomi. Tonläget är betydligt dovare än strax före midsommar.

– Ny statistik visar att bruttonationalprodukten har stagnerat. Våra egna mätningar visar att stämningsläget i den svenska ekonomin är mycket svagare än normalt. Dessutom har den senaste internationella statistiken varit sämre än förväntat. Det motiverar en nedskrivning, säger KI:s generaldirektör Mats Dillén.

Hans institut tror att svensk ekonomi i år går in i en lågkonjunktur. Tillväxten halveras jämfört med i fjol. En svag utveckling väntas i såväl exporten, den inhemska konsumtionen och investeringarna. Det innebär att ekonomins samtliga tre drivmotorer saktar in.

Usel utveckling
Den svaga efterfrågan i Sverige och utlandet bäddar för en dålig utveckling på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet tror på minskad sysselsättning nästa år och ökad arbetslöshet framöver. Personalminskningar väntas främst inom industrin. Behovet av neddragningar inom näringslivet förstärks av den usla produktivitetsutvecklingen. Enligt KI kommer 2008 bli andra året i rad med negativ produktivitetstillväxt.

– Två negativa år i rad har vi inte haft sedan 1980. Det leder till att kostnadstrycket blir högre inom företagen och att vinsterna faller tillbaka. Företagen kommer att tvingas rationalisera och dra ned för att öka produktiviteten, säger Mats Dillén.

– Det finns en risk att företagen har varit alltför optimistiska om efterfrågan och anställt i för hög grad. Om så är fallet kommer vi att få se en ännu kraftigare rekyl på arbetsmarknaden. Det som talar emot det är att vinstläget är ganska gott.

Vänder 2010
En vändning i konjunkturen väntas börja först 2010. Det innebär att nästa stora avtalsrörelse kommer att genomföras i en lågkonjunktur.

– År 2010 ser vi framför oss en relativt hög arbetslöshet och att företagen har flera år av försvagade vinster bakom sig. En sådan svagare situation tror vi kommer att påverka avtalen och märkas i form av en lägre löneökningstakt, säger Mats Dillén.