Vårdfacket fick fler medlemmar i samband med vårens strejk och de hotande massuppsägningarna från landstingen kom av sig. Trots missnöjet med det vårdavtal som tecknades före sommaren har facket blivit starkare.

– Klart många blev förbannade över att det inte stod minst 5.000 mer i avtalet, men de inser nog också att ska det bli någon förändring måste vi hålla ihop i facket, säger Ingrid Frisk, Vårdfackets vice ordförande.

Drygt 10.000 vårdanställda hotade i våras att säga upp sig om de inte fick 5.000 mer i månaden, och missnöjet med Vårdfackets betydligt magrare avtal var stort. Men det blev ingen uppsägningsvåg.

– Vi har inte märkt något extra alls, bara normal personalomsättning, säger Lena Tell, personaldirektör för Västmanlands läns landsting, där löneupproret startade.

74 har sagt upp sig
Enligt löneupprorets hemsida var 10.400 beredda att säga upp sig, men bara 74 personer hade i onsdags anmält på hemsidan att de tagit steget. Och vid de landsting LO-Tidningen kontaktat har personalomsättningen varit normal.

– Massuppsägningar har vi inte haft, så mycket kan jag säga. Det skulle möjligen kunna röra sig om marginella skillnader, säger Karin Bengtson, personaldirektör för region Skåne.

Inte heller Stockholm eller Västra Götalandsregionen har haft fler uppsägningar än vanligt, men Lena Tell på Landstinget i Västmanland vill ändå inte kalla löneupproret för att tomt hot.

– Nej, det är ju en signal på att det finns en frustration, även om man inte skrider till verket, och en del som sagt upp sig har angett konflikten som skäl. Vi tar det ändå på allvar, säger hon.

Inget ras
När Vårdförbundet i våras sa ja till ett avtal som bara gav marginellt mer än det förslag som ratats före strejken, var missnöjet stort bland medlemmarna. Många tyckte att den drygt fem veckor långa strejken varit förgäves och hotade med att lämna facket, men det blev inte heller något medlemsras.

Tvärtemot trenden för andra fackförbund har Vårdförbundet växt i år. Från januari till sista juni ökade förbundet med 4.316 medlemmar, varav nästan hälften gick med i samband med strejkvarslet i april.

– Det hör till spelets regler att medlemsantalet ökar vid en konflikt. Många tänker snävt ekonomiskt och går med för att få strejk­ersättning, säger Ingrid Frisk.

Tapp i juni och juli
Missnöjet med avtalet kan ändå anas i medlemsstatistiken då förbundet tappade 650 medlemmar i juni och ytterligare 392 i juli.

– Jag hade nog förväntat mig ett större tapp, och det kan hända att det droppar av en och annan fortfarande, säger Ingrid Frisk.
Men hon tror samtidigt att de flesta stannar i facket, eftersom de lokala avdelningar lyckats förklara för medlemmarna att det centrala avtalet är ett golv, och att de verkliga löneökningarna bestäms i de lokala förhandlingar som pågår i de flesta landsting.


Fakta: Vårdavtalet
• Avtalet mellan Vårdfacket, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta bygger på lokal lönebildning. Det gäller från juni i år till sista mars 2011. Sista året är uppsägningsbart.
• Det garanterade utfallet är 4 procent för 2008, 3 procent för 2009 och 2 procent för 2010. Inom ramen för de 3 procenten 2009 ska en särskild satsning på specialistutbildade genomföras.