Telia Sonera ska säga upp 2.000 anställda i Sverige. En konflikt har blossat upp om vilka villkor som ska gälla för de uppsagda. På ena sidan finns två fackliga organisationer, på andra sidan står arbetsgivaren. LO-förbundet Seko står stormens mitt.

Unionen och Akademikerförbundet SSR är kritiska till hur Telia Sonera hanterar de stora nedskärningarna.

Telia sade upp ett omställningsavtal och ville att facken skulle skriva på ett nytt avtal. LO-förbundet Seko gick strax före midsommar med på det medan Unionen och Akademikerfacket SSR sa nej. Nu har tiden för att underteckna det nya avtalet löpt ut.

Unionen och SSR är mycket kritiska mot ledningen på Telia Sonera och anser att den försöker beskära deras inflytande och försämra villkoren vid uppsägning.

Ingen dialog
Berith Westman är ordförande för Unionen vid Telia Sonera.

– Vi har hamnat i en väldigt märklig situation eftersom vi har en koncernchef som har valt att inte ha en ordentlig dialog med de fackliga organisationerna utan mer eller mindre uppviglar de anställda mot facket. Eftersom man sagt upp avtalen och vill teckna nya avtal som är kraftigt försämrade, säger hon till Sveriges Radios ekoredaktion.

Enligt det gamla avtalet har alla en garanterad omställningsperiod med lön på 36 månader plus uppsägningslön. I det nya avtalet gäller dessa regler endast dem som slutar frivilligt och inte dem som stannar kvar i bolaget.

Enligt Unionen rör det sig om en kraftig försämring som i praktiken innebär en återgång till det som står i lagen om anställningsskydd.

Bättre ändå
Seko håller dock inte med om det.

– Det är en del försämringar i det nya avtalet med det är ändå mycket bättre än de regler som gäller i las. Men de två andra förbunden har en annan uppfattning, säger Elof Isaksson, ordförande för Sekos koncernfack på Telia Sonera.

– Det förra omställningsavtalet hade också vissa brister. Till exempel fanns ingen klausul om hur vi skulle göra vid uppsägningar, fortsätter han.

Generöst
Cecilia Edström, kommunikationschef på Telia Sonera, anser att de nya villkoren för dem som ska sluta fortfarande är ovanligt generösa.

– Det vi erbjuder är ett avtalspaket som ger stort inflytande i företaget, mer än vad lagen kräver, och samtidigt bibehåller vi väldigt generösa omställningsvillkor. Jag skulle vilja påstå att de är de mest generösa på den svenska arbetsmarknaden, säger Cecilia Edström till Sveriges Radios ekoredaktion.