Norska LO fortsätter att växa. Till skillnad från de andra nordiska länderna kommer ljusa fackliga rapporter från Norge. Organisationsgraden ligger stabil på cirka 53 procent sedan tre år tillbaka.

Ökningen har varit stor i facken i offentlig sektor, i industrifacket Fellesforbundet samt Fellesorganisationen som organiserar socionomer och anställda på förskolor. Musikerna har blivit tre gånger så stora de senaste tio åren.

– I de flesta av de 22 förbunden har antalet medlemmar ökat. Bara fem av de mindre facken visar en liten tillbakagång, säger Ståle Dokken, chef för norska LO:s organisationsavdelning.

Rekorhög siffra
Antalet medlemmar har de senaste tre åren ökat med 35.000 fram till nästan 857.400 medlemmar årets andra kvartal. Det är en rekordhög siffra för norska LO.

Organisationsgraden ligger stabilt kvar på cirka 53 procent eftersom sysselsättningen samtidigt ökat i Norge.

– Jämfört med svenska LO är organisationsgraden låg i Norge. En orsak är att a-kassan är statlig och ligger helt utanför facken, säger Ståle Dokken.

Det är en nackdel för organisationsgraden men innebär också fördelar. Facken är inte beroende av regeringens hantering av a-kassan. Norska LO är mer oberoende, anser han.

Värvning
Förklaringarna är flera till LO:s växt. Ett systematiskt värvningsarbete de senaste åren är grunden. LO:s roll i trepartssamarbetet med arbetsgivarna och regeringen är uppskattad och den senaste avtalsrörelsen var framgångsrik, anser Ståle Dokken.

I servicesektorn, främst på hotell och restauranger, har få varit med i facket. Två av tre är oorganiserade. Men där syns redan resultatet i form av en medlemsökning sedan hotell- och restaurangfacket slogs ihop med industri- och byggfacket Fellesforbundet i juni förra året.

Kocken Tom Christian Hammer på Ørland Kysthotell i Brekstad har erfarenheter av arbetsgivare som struntat i både övertidsersättningar och arbetstidslag.

Han är mycket nöjd med att vara medlem i ett starkare fack.

Lägre avgift
En majoritet är deltidsanställda i branschen, många med få arbetade timmar i veckan. De fick lägre medlemsavgift vid sammanslagningen, förklarar Birgitte Reiersen, rådgivare i Fellesforbundet tidigare i nedlagda Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

Avgiften var 1,9 procent av bruttolönen när de var ett eget fack. Inlemmade i Norges största fack i privata sektorn blev avgiften 1,5 procent.

De deltidsanställda med få timmar gjorde den stora vinsten eftersom den nedre gränsen för hur liten avgiften kan vara försvann.

Men medlemskapet har inte bara blivit billigare. Hotell- och restaurangarbetarna har fått tillgång till fler lokala kontor samt fått de fackligt sett starkare industri- och byggnadsarbetarna bakom ryggen i samma fack, enligt Birgitte Reiersen.

– Det har blivit betydligt lättare att organisera på hotell och restauranger. Fellesforbundet är ett betydligt starkare fack med stor politisk slagkraft. Det känner alla, säger hon.

Fakta: 22 norska LO-förbund
Norska LO har 22 medlemsförbund. Hälften av de närmare 860 000 medlemmarna är kvinnor. LO:s ordförande heter Roar Flåthen sedan förra året då Gerd-Liv Valla avgick efter en personalkonflikt.

Läs också: Artikeln "Bara Sverige har särskilt krogfack" 2008-08-25