Många lärare och barnskötare är upprörda över att de måste agera kontrollanter när de nya reglerna för vård av sjukt barn trätt i kraft.
– Det kan bli mycket extra jobb när hösten kommer och barnen blir sjuka, säger förskolläraren Elly Järvinen.

Två Tungor är en liten finskspråkig förskola i centrala Stockholm med 40 barn.

Sommaren är knappt slut och höstens förkylningstider har ännu inte anlänt. Intygen för vård av barn, som förskolans personal sedan den 1 juli i år är skyldiga att skriva under, har ännu knappt visat sig.

– Jag såg den första blanketten i dag, säger förskolläraren Elly Järvinen.

Merjobb
Hur stort merjobb de nya reglerna innebär är för tidigt att säga. Hon bekymrar sig inte över det, inte i förväg. Lite orolig är hon dock.

– För att man ska missa något. När det gäller syskon, till exempel, och ett barn är sjukt och det andra kanske varit ledigt, då är det viktigt att det blir rätt.

På Lärarförbundet har ordförande Eva-Lis Sirén redan fått många mejl från medlemmar angående de nya reglerna, trots att skolorna knappt kommit igång efter hösten.

– I samtliga fall handlar det om att det tar tid från barnen, säger hon.

Stark opinion
När beslutet togs om de nya reglerna förra året var opinionen inom Lärarförbundet stark.

– Lärare ska vara lärare och inte föräldrakontrollanter, säger Eva-Lis Sirén.

Risken är att förtroendet skadas, anser hon. Och förskolor och skolor som har hand om små barn är ofta små enheter, utan tillgång till datorer.

Myndighetsutövningen borde ligga på Försäkringskassan, anser förbundet. När beslutet ändå är taget krävs det administrativ personal, säger Eva-Lis Sirén.

– Men många skolor har ju skurit ner. Nu blir det ytterligare en arbetsuppgift.

Ingen storm hos Kommunal
Hos Kommunal har frågan ännu inte blivit stor.

– Jag skulle kunna tolka det som att det inte råder någon större upprördhet. Eller att man inte tycker att den fackliga organisationen är rätt för frågan. Dessutom rör det Lärarförbundets medlemmar i större utsträckning, säger Lia Scheding, ombudsman i Stockholm.

Inte heller hos arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting har frågan kommit upp i någon större utsträckning.

– Vi har inte fått in några komplicerade fall. De samtal vi haft handlar om att man förbereder sig. Frågan är hur man ska göra om ett barn till exempel brukar vara hemma på fredagar, om man då ska intyga att barnet inte varit där. För då ska väl inte föräldrarna få ersättning. Det blir intressant att se hur det faller ut, säger Malin Annergård Pierrou, utredare på SKL.

Kommunal organiserar barnskötare och Lärarförbundet förskollärare och lärare.

Fakta: Fusk för 50 miljoner
• Fusk med föräldrapenningen var bakgrunden till de nya reglerna. Med mörkertalet med­räknat handlade det om 650 miljoner kronor årligen, enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Försäkringskassans beräkningar av felaktiga utbetalningar stannade dock på 200 miljoner kronor, varav runt 50 miljoner kronor rent fusk.
• Felen är oftast att föräldern begärt ersättning då barnet varit på skola eller dagis, eller då föräldern jobbat.
• Föräldrar får tillfällig föräldrapenning för att vårda sjuka barn under tolv år.
Källa: Försäkringskassan