Efter sex månader upphör a-kasseersättningen i USA. Men nyligen röstade politikerna igenom en tillfällig flytt av den bortre parentesen.

Att temporärt förlänga ersättningsperioden i arbetslöshetsförsäkringen har blivit ett återkommande inslag i kristider. Åtta gånger har knepet använts under det senaste halvseklet. Senast i somras, då kongressen och president George Bush beslutade om att förlänga perioden med ytterligare 13 veckor. Förlängningen gäller till och med mars nästa år.

Uppskattningar visar att närmare tre miljoner amerikaner riskerade att utförsäkras i år om inget hade gjorts.

Allt fler långtidsarbetslösa
En femtedel av de arbetslösa hade i den senaste mätningen varit utan jobb i mer än sex månader. Uppgången är en fortsättning på en trend som pågått i decennier.

Bakom ökningen ligger allt längre arbetslöshetstider bland akademiker och tjänstemannagrupper. Utvecklingen till trots, utsikterna är små för en permanent flytt av den bortre parentesen i a-kassan.

– Så fort arbetslöshetsförsäkringen kommer upp måste vi tampas med marknadsfundamentalisterna. De framhåller alltid att a-kassan minskar de ekonomiska drivkrafterna för arbetslösa att söka arbete. I lågkonjunkturer är förståelsen större för att folk har svårt att hitta jobb, säger Heidi Shierholz, arbetsmarknadsekonom vid Economic Policy Institute i Washington.

Få får ersättning
Den korta ersättningsperioden är en orsak till att en minoritet av arbetslösa amerikaner får hjälp från arbetslöshetsförsäkringen.

Siffror från arbetsmarknadsdepartementet visar att ifjol var det bara 37 procent av de arbetslösa som, under en enskild vecka, fick pengar från a-kassan.

– Många som inte får a-kassa måste ta första bästa arbete. Ofta är det ett låglönejobb. Och det bidrar till att pressa ner lönerna, säger Heidi Shierholz.

Fotnot: Nivån i den amerikanska a-kassan är i de flesta delstater 50 procent av tidigare lön. Men inkomsttaken är ofta lågt satta, så många med högre inkomster får en ersättning runt 40 procent.