När jag hör företrädare för s säga att ”varje barn ska kunna göra en klassresa” och till exempel avancera på samhällsstegen blir jag förvirrad.

Självklart ska en rättvisare tillgång till högre studier vara ett mål, men jag ser klassresan som just en resa för hela arbetarklassen, inte ifrån den.

Konkret innebär en klassresa i ordets rätta bemärkelse att arbetaryrken i sig ska medföra en bra levnadsnivå, respekt i samhället, lika möjlighet att kunna ha råd att resa, utbilda sig, ta del av kulturutbud med mera.

En annan typ av klassresa, ur individperspektivet, befäster däremot orättvisa hierkier, snedfördelning med mer, och fokuserar bara på individens möjlighet att ta sig fram.

Jag vill ha en höjning av ”lägsta nivån” – inte klätterutrustning!

Karl Sandberg