/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/regeringSTOR3208.jpg
Arbetskraften kommer att öka samtidigt som sysselsättningen minskar, vilket innebär högre arbetslöshet framöver, konstaterade finansminister Anders Borg när regeringen förberedde budgeten på Harpsund i dag. Tidigare på dagen hade arbetsmarknadsdepartementet presenterat sin syn på det minskande utanförskapet. Foto: Erik Abel

En skur av rapporter om en försämrad arbetsmarknad har presenterats den senaste tiden. Regeringen talar dock hellre om ett minskat utanförskap.

Stigande arbetslöshet, fler varsel och dystra prognoser är ord som allt mer används för att beskriva det rådande arbetsmarknadsläget.

Under ett presseminarium i dag, fredag, för regeringen fram sin bild – en annan bild.

– Antalet varsel ökar visserligen men det är en normal svängning i konjunkturen, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Jämför inte
Samma sak är det med rapporterna om färre nyanmälda jobb.

– Förra året hade vi en exceptionell ökning av antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen. En sådan ökning har vi inte sett på många år och därför går det inte att jämföra dessa siffror, säger Eva Uddén Sonnegård.

I stället är regeringen mån om att föra fram sin statistik på vad den definierar som ett utanförskap.

Färre sjukskrivna
Enligt regeringens sätt att mäta utanförskapet har antalet personer i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden minskat med 173.000 sedan 2006.

För två år sedan stod 1,7 miljoner i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. I dag är motsvarande siffra 1,4 miljoner personer.

Största minskning har skett i gruppen sjukskrivna (inklusive dem som är i rehabilitering). Där finns 63.000 färre än för två år sedan.

Trendbrott
Eva Uddén Sonnegård talar om ett trendbrott. Tidigare har sjukskrivningarna ökat under högkonjunkturer och minskat då tiderna försämrats.

– Det sambandet är nu brutet, säger hon.

Satsningen på fler jobb finns också i regeringens kommande höstbudget. Under hösten presenteras tre reformpaket för jobb och företagande, välfärd samt framtidssatsningar.

Mer i budgeten
Finansminister Anders Borg räknar med att ännu fler kommer att få jobb fram till valet om två år.

– Satsningarna gör att vi nu kan ta ytterligare steg i arbetet med att få fler i jobb och minska utanförskapet. Jämfört med vårpropositionen väntas utanförskapet enligt den nu aktuella bedömningen minska med ytterligare cirka 20.000 personer fram till 2010. Det innebär att cirka 210.000 personer väntas lämna utanförskapet under mandatperioden, sa Anders Borg i dag på en presskonferens.

”Regeringen bollar”
Sven-Erik Österberg, socialdemokraternas talesman i arbetsmarknadsfrågor, tycker att regeringen bollar fram och tillbaka med siffror om utanförskapet.

– Resonemanget kring utanförskapet blir jag aldrig riktigt klok på, säger han.

– Utanförskapet förföljer regeringen. I valrörelsen sa den att de var 1,3 miljoner i utanförskap men nu säger de 1, 7 miljoner. Jag tycker att de krånglar till det för sig. Vi kan konstatera att fler fått jobb på grund av den starka konjunkturen, men nu avtar det.

Oroligt framöver
Sven-Erik Österberg delar dock regeringens uppfattning om att arbetsmarknaden varit stark har de senaste två åren.

– Vi har haft en högkonjunktur som bidragit till det. Det som oroar oss är att de 50.000 som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden inte har minskat under den här tiden. Det väcker också en stor oro att man dragit ned på arbetsmarknadsåtgärderna samtidigt som det nu blir en avmattning på arbetsmarknaden, säger han.