Prisökningarna (inflationen) är nu uppe i rekordhöga 4,3 pocent.

Det slår hårdast mot dem med låga löner, eftersom vanliga konsumtionsvarupriser ökar mest. Boendepriserna har ökat med 8,6 procent.

Drivmedelskostnaderna med 17,2.El och bränslen med 17,3. Livsmedel med 8 procent (källa: SCB:s konsumentprisindexrapport juli 2008). Enskilda varor som smör och ris har ökat med mer än 30procent!

Låga löneökningar
Kommunals avtal AB07 ger 13,5 procent på tre år, och därmed lämnas hundratusentals medlemmar utan, eller med ytterst låga löneökningar.

Samtidigt får hundratusentals mindre lyckligt lottade medlemmar genom individuell lönesättning nu uppleva lönesänkningar.
Detta i Sveriges och kanske världens på pappret största, starkaste fackförening!

Kommunalarna, som för första gången kunde knappa in något på det övriga löntagarkollektivet, ser nu sina löner ätas upp av prisökningar samtidigt som vi binds till händer och fötter av strejkförbud.

Global kris
Det senaste avtalet (AB08) skrevs när inflationen för 2008 beräknades bli 2 procent. Beräkningarna har nu skrivits upp och det sista avtalsåret borde därför sägas upp.

Det värsta är dock varken vad som pågår eller redan hänt. Detta är bara början på den stundande globala ekonomiska kris som Washington Post, The Economist, Financial Times och flera andra tidningar befarar bli den värsta ekonomiska krisen sedan 1929!

I flera länder runtom i Europa försvaras arbetarnas löner med kollektivavtalad ersättning vid inflation.

Nu måste svenska arbetarrörelsen kräva garanterad ersättning för inflation, och ta våra levnadsvillkor i försvar. Facket kan aldrig godta nedskärningar, uppsägningar eller lönesänkningar!

Låt inte arbetarnas familjer betala priset för spekulationsmarknadens kris.

Upp till kamp!

  • Kräv garanterad ersättning för inflation! Säg upp kollektivavtalet AB07 sista året!
  • Nej till individuella löner under inflationsnivån!
  • Avtalet ut på omröstning bland medlemmarna!
  • Förbered för kamp!

Bilbo Göransson
Kommunal, sektion 28 västra Stockholm