Till våren ska tusentals arbetslösa få ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Men vad det innebär är ovisst. Regeringen lovar svar i budgetpropositionen. För sent, anser LO.

För arbetslösa som har förbrukat sina 300 dagar med ersättning från a-kassan infördes jobb- och utvecklingsgarantin i juli förra året.

I stället för dagpenningen från a-kassan, 80 procent av den arbetslösas tidigare inkomst, får deltagarna i garantin aktivitetsstöd, som är 65 procent av inkomsten.

Dunkel samhällsnytta
Men aktivitetsstödet kan man få i högst 450 dagar. De som inte fått jobb när dagarna är slut ska få en ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”, sa regeringen i sitt förslag från mars förra året.

Vad det innebär är fortfarande, ett och ett halvt år senare, höljt i dunkel. Arbetsförmedlingen vet varken vem som ska ordna sysselsättningen eller vilken ersättning deltagarna ska få.

Omkring 3 000 personer är framme vid 450-dagarsgränsen i mars och april nästa år.

– Vi arbetar för fullt med frågan, säger Agnes Palinski, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. I budgetpropositionen i september kommer ett heltäckande förslag.

Viktigt för LO
I propositionen om jobb- och utvecklingsgarantin beskrivs den ”samhällsnyttiga sysselsättningen” som en tredje fas i garantin. På frågan om den som deltar i samhällsnyttig sysselsättning fortfarande anses vara kvar i jobb- och utvecklingsgarantin svarar Agnes Palinski ett rakt ”ja”. Men om det betyder att deltagarna också ska få aktivitetsstöd låter hon vara osagt.

För LO är jobb- och utvecklingsgarantin och dess tredje steg en oerhört viktig fråga, betonar LO-ekonomen Lena Westerlund.

– För att LO ska kunna ge kvalificerade synpunkter hade vi behövt ett ordentligt underlag. Vid så här stora reformer är det normala att regeringen skickar ut en promemoria på remiss innan förslag läggs fram. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har gjort det.

LO anser att ersättningen till de arbetslösa ska vara 80 procent hela vägen. Och det är fel att snäva in de insatser som Arbetsförmedlingen kan använda för dem som varit arbetslösa länge, anser Lena Westerlund. Även de bör kunna få utbildning och generöst subventionerade jobb med avtalsenlig lön.

Farhågor
Arbetsmarknadens parter träffar arbetsmarknadsdepartementet för samråd några gånger per år. Det senaste mötet ägnades åt jobb- och utvecklingsgarantin och dess tredje steg.

– Min farhåga efter det mötet är att regeringen vill införa ”workfare” i Sverige, säger Lena Westerlund. Alltså att långtidsarbetslösa anvisas sysselsättning som liknar vanliga jobb, men med 65 procents ersättning i stället för avtalsenlig lön. Det vore oerhört dåligt.

Fakta: 41 000 omfattas
Jobb- och utvecklingsgarantin har tre faser: 1. jobbsökande,
2. praktik eller arbetsträning på någon arbetsplats,
3. den ”samhällsnyttiga sysselsättningen” som ingen än så länge vet hur den ser ut.
Förra veckan augusti befann sig 41 000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Knappt 3 000 av dem har deltagit i mellan 250 och 300 dagar, och når fas tre i mars eller april nästa år.
7 600 personer har deltagit i 200 till 250 dagar.

Läs också: artikeln "Sista steget låter som ättestupa" 2008-08-22