Kristdemokraterna har slagits hårt för införandet av ett vårdnadsbidrag. Partiledaren Göran Hägglund var beredd att lämna regeringen om han inte fick igenom det.

Från 1 juli i år kan föräldrar som inte utnyttjar barnomsorgen få ett vårdnadsbidrag om 3 000 kronor per månad. Men efterfrågan har varit skral.

I Stockholm har till exempel bara ett hundratal familjer ansökt om vårdnadsbidrag. Lika ljumt intresse redovisas i andra kommuner.
Samtidigt växer väntetiden till en plats i barnomsorgen i de kommuner som infört vårdnadsbidrag. Platsbristen leder till att många föräldrar efter föräldraledigheten inte kan återgå till jobbet vid den tidpunkt det räknat med.

Det förefaller som om politikerna i dessa kommuner spekulerat i att vårdnadsbidraget skulle minska behovet av en fungerande förskola.

Ett mer obehövligt bidrag än vårdnadsbidraget är svårt att tänka sig.