Rapporteringen av den senaste tidens arbetsplatsolyckor har fått regeringen att reagera.

I början av veckan skadades en byggnadsarbetare i Örebro allvarligt då en byggnadsställning rasade ned. I juli omkom sex personer på jobbet. Och i början av augusti dog två personer.

– Det har rapporterats så många dödsolyckor under sommaren så att det är beklämmande. Med tanke på hur mycket resurser som satsas på det här området är det märkligt att olyckorna är så många, säger statssekreterare Eva Uddén Sonnegård på arbetsmarknadsdepartementet.

– Vi ska jobba intensivt med dessa frågor nu, fortsätter hon.

Snabbutredning
Vad regeringen ska göra för att minska de allvarliga olyckorna framgår dock inte.

– Vi ber att få återkomma i den frågan, säger Eva Uddén Sonnegård.

Den 1 september ska Arbetsmiljöverket presentera den snabbutredning som tillsattas i början av juni.

Under en vårvecka omkom sex personer på sina arbetsplatser, vilket gjorde att snabbutredningen drogs igång.

Normalt år
Dödsolyckor var också fler under delar av våren och sommaren. Men den befarade ökningen av antalet dödsolyckor sett till hela året verkar utebli.

Hittills har 44 personer omkommit i arbetsplatsolyckor i år. Mellan den första januari och augusti förra året omkom 48 personer.
Under parternas förhandlingar om ett nytt huvudavtal, Saltsjöbadsavtal, är arbetsmiljöfrågorna viktiga.