Även förra månaden sjönk antalet medlemmar i a-kassorna. Totalt minskade kassorna med drygt 10.400, personer. Detta är något färre än tidigare månader i år, enligt tillsynsmyndigheten för a-kassorna. 

Mest minskade Kommunals a-kassa som förlorade 1.600 medlemmar i juli, men även där har medlemstappet planat ut. I juni förlorade kassan 2.300 medlemmar.

Nästan still
Medlemsantalet i flera a-kassor står nästan still under juli. En av dem är Livs a-kassa.

– Det verkar plana ut nu. Det ser ut som det stannat av, säger Annika Strandberg, a-kasseföreståndare.

Sänkta avgifter
Hon tror att en anledning kan vara att många a-kassor fick sänkta avgifter första juli när det nya systemet med differentierade avgifter infördes. För Livs del sänktes den förhöjda finansieringsavgiften med 32 kronor.

– Jag tror att de kassor som hade tur och kunde sänka sina avgifter får behålla fler medlemmar nu. Även om det är en liten sänkning har det nog betytt en del, säger Annika Strandberg.

Fler till akademikerna
Det finns även kassor som går mot trenden och ökar.

Akademikernas a-kassa har ökat sitt medlemsantal flera månader i rad. Under juli växte kassan med 300 medlemmar. Även Finans- och försäkringsbranschens a-kassa har ökat sedan början av året.

Fakta: A-kassorna som tappade flest medlemmar i juni

A-kassa Förändring
Kommunals – 1.600
IF Metalls – 1.600
Handels – 1.400
Småföretagarnas – 773
Lärarnas – 600