Unga vänder entreprenörskapet ryggen. De allra flesta vill ha en fast anställning framför att vara företagare. Dessutom anser de att personlig utveckling är viktigare än att tjäna pengar.

Bemanningsföretaget Proffice har låtit undersöka ungas syn på arbetsmarknaden.

Åtta av tio svarade att de hellre vill vara fast anställda än att driva eget

– Personlig utveckling är också viktigare än att tjäna pengar, säger Lars Wahlström vd på Proffice.

Enligt Lars Wahlström ställer det krav på framtidens arbetsgivare.

– Den som behandlar alla anställda lika kommer inte att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gäller att kunna möta de anställdas intressen, säger han.

Inga chefsämnen
Att bli chef står inte heller särskilt högt i kurs bland ungdomar. Ett jobb som är personligt utvecklande eller där arbetsuppgifterna är specialiserade värderas högre.

Vad är viktigast för att få jobb i framtiden?

Mer än hälften av de ungdomar som svarade tror att personliga kontakter var viktigast för att få en anställning. Utbildning och personlighet ansågs också påverka möjligheten att få arbete.

Utbildning tveksam
En uppgift som förvånar Lars Wahlström är att endast åtta procent uppger att de tror att universitetsutbildning är nyckeln till ett arbete.

– Tidigare var det så att man måste ha en utbildning för att över huvud taget komma genom dörren men nu ser företag mer till vilken faktiskt kompetens människor har, säger han.

Berättigad oro
Det som, enligt undersökningen, oroar unga mest på framtidens arbetsmarknad är att de ska få jobb som de egentligen inte vill ha. Drygt 40 procent uppger det.

Och Lars Wahlström ser det som en berättigad oro.

– I dag känner sig 1,4 miljoner sig instängda på sitt arbete. Många vågar inte byta jobb får då hamnar de sist i las-kön, säger han.

FOTNOT: 1.205 personer mellan 15 och 29 år svarade på enkäten i maj 2008. Undersökningen utfördes på webben av Proffice och Cint.