Efterfrågan på tjänster mattas. Branschorganisationen Almega varnar för fallande tillväxt i tjänstesektorn.

Enligt Almegas chefekonom Lena Hagman talar en klart svagare produktionsökning både för tjänsteproducenter och inom industrin för att bruttonationalproduktens tillväxt blir mycket svagare än de flesta räknat med.

Från första till andra kvartalet i år föll tillväxten för tjänsteproducenterna från 3,1 procent till 2 procent. Almega räknar med att den trenden håller i sig under tredje kvartalet och blir lägre än två procent.

Bred avmattning
– Det är en bred avmattning, som förklaras av svagare efterfrågan både från export- och hemmamarknaden, säger Lena Hagman i ett pressmeddelande.

Tjänsteindikatorn visar också att bristen på arbetskraft viker nedåt för många branscher. Det tillsammans med fallande produktivitet talar för en tuffare arbetsmarknad framöver.

Sug efter datakonsulter
– En bransch som avviker är datakonsulter, där bristen på arbetskraft steg ytterligare under andra kvartalet, till en nästan lika höga nivå som kring millennieskiftet. Det visar ett allvarligt strukturellt problem. Den bransch som visat sig vara en av dem som skapat flest nya jobb under de senaste åren får svårare att hitta den arbetskraft i Sverige som matchar dess kompetenskrav, säger hon.

En annan bransch som avviker är, enligt Almega, bemanningsbranschen. Där ökar efterfrågan betydligt mer än i andra branscher. Den har stigit under årets två första kvartal och ser även ut att stiga under det tredje kvartalet, enligt beräkningar från branschen.