ANALYS. Skuggutredningen, uppfunnen av Orionteaterns Stina Oscarson, ser ut att kunna bli en riktig folkrörelse.

Initiativet tillkom för att driva på den statliga Kulturutredningen, som har dunkla utgångspunkter (och som nu ser ut att ha gått i stå).

Grundfrågan låter som politisk retorik:

"Hur ska Sverige bli ett världsledande kulturland?"

Men alla är inbjudna att ge sin lösning. Och samtliga svar redovisas under en maratonföreställning i Stockholm, med utlöpare över hela landet, den 17 november.

Summan av erfarenheter kommer sen att ge självförtroende för lång tid framåt.

För det är ju där vi har tappat. I självförtroende.

Nu är den igång
Under torsdagen gick Skuggutredningen av stapeln: med en debattartikel i Dagens Nyheter; med bildandet av tankesmedjan "Det osynliga"; med släppet av en bok med samma namn, utgiven av Teaterförbundet.

Och redan på onsdagkvällen luftades huvudtankarna under en lång afton bestående av bakgrund, teaterpjäs och paneldebatt.

Bakgrunden stod kulturpolitikforskaren Lars-Göran Karlsson för. Jacob Hirdwalls arga monolog tolkade samtiden och en enastående panel teaterfolk fick skissera vad som bör göras.

Artmångfald
Det är svårt att sammanfatta allt klokt som sades. Själva stämningen var nämligen så utsökt dialogisk, från Stina Oscarsons vilja att utgå från ett samförstånd  till panelens enighet om att det är dags att börja tycka olika.

Det var nånstans där som mitt hopp tändes alldeles särskilt mycket. Kulturens styrka är dess artmångfald, inte dess finhet. Och den mönstring som förestår kommer att göra denna rikedom tydlig!

Mot Mammon
Ändå var förstås vissa tendenser återkommande, som upplevelsen av att kommersialism och managementtänk tagit över.

En intressant omkastning är ju att 1975 års kulturpolitik slår fast att ett av målen är att ”neutralisera kommersialismens negativa verkningar”. Då avses på individnivå; det statliga uppdraget att fostra myndiga medborgare.

Men numera är dessa negativa verkningar nånting som hotar konsten inifrån. Organisationerna har blivit företagsekonomiska så till den grad att resultat och försäljningssiffror är viktigare än innehållet.

Dags att göra uppror
Och det är kanske tack vare den motsägelsen som Skuggutredningen känns så lovande. Att hävda konstens värde och kräva en ansvarsfull konstpolitik handlar om en längtan efter andra värden än kortsiktig lönsamhet som styrare av samhällsutvecklingen.

Eller som den arge dramaturgen i Hirdwalls monolog utbrister i en av många märgfulla sammanfattningar:

”Teaterns framtida funktion i Sverige är i grunden givetvis en politisk fråga: Vad är det för samhälle vi vill ha? Vad ska gälla. Är det ’Leva, lära’ eller ’Vinna, försvinna’? Många känner sig vilsna idag och känner inte att de har politiska företrädare som står på deras sida, det är därför valdeltagandet sjunker i vårt lilla, kalla, avlånga land!”

Pamflett: Det Osynliga. Teaterförbundets guide till kulturpolitiken.
Författare: Jacob Hirdwall, Teaterförbundet, Stina Oscarson, Suzanne Osten m fl.
Förlag: Il fuoco.

Läs också: Skuggutredningens hemsida
Läs också: Tankesmedjan Det osynligas hemsida