Antalet arbetslösa i åldrarna mellan 16 och 64 år ökade med 12.000 mellan juli 2007 och juli 2008. Ökningen är inte statistiskt säkerställd. Det visar siffror som Statistiska Centralbyrån redovisade i dag, torsdag.

Antalet arbetslösa var 259.000 i juli. Det motsvarar 5,2 procent av arbetskraften.

Antalet sysselsatta ökade med 32.000 till nästan 4,7 miljoner. Det är den högsta siffran på minst 20 år. Ökningen är emellertid inte statistiskt säkerställd.

60.000 fler anställda
Antalet fast anställda ökade med 117.000 på ett år till knappt 3,5 miljoner i juli 2008. Samtidigt minskade antalet tillfälligt anställda med 57.000. Siffrorna är statistiskt säkerställda.

Det innebär att antalet anställda totalt ökade med 60.000 under det senaste året.

Flest män får jobb
Det är framför allt männen som får jobb. Antalet sysselsatta män ökade med 25.000. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 7.000.

Samtidigt ökade arbetslösheten mest bland männen. Det verkar motsägelsefullt att båda arbetslösheten och sysselsättningen ökar, men förklaringen är helt enkelt att fler söker jobb.