Färre medlemmar betyder mindre pengar till fackets centralorganisationer. TCO ska spara 15 miljoner kronor och kan minska sitt kansli med nästan en fjärdedel.

Den fackliga organisationens ledning föreslår att 12 av 53 befattningar försvinner.

– Det blev färre tjänster kvar än vi trott, säger Thomas Janson, klubbordförande för Unionen.

– Vid en första anblick ser det mycket ut, säger fackklubbens ordförande Thomas Jansson, om antalet tjänster som ledningen föreslår ska bort, som enligt honom snarare är 20.

De senaste åren har personalstyrkan rört sig mellan 55 och 60 tjänster.

Stor besparing
Chocken var vid beskedet stor, eftersom besparingarna är större än väntat, och långt större än den senaste tidens medlemsminskning (förra året 5 procent).

Kanslichef Anna Forsberg säger att organisationen hellre gör ett rejält ingrepp nu för att kunna agera offensivt i framtiden. Fler omställningar längre fram hade varit ett sämre alternativ, anser hon.

– Det är en förändring som vi bedömer står sig över tid, säger hon.

Kräver balans
Fackklubben saknar nedskärningar också i arbetsuppgifterna.

– Vi är oroliga för att våra arbetsmiljöproblem förvärras. Jag vill att arbetsgivaren avgränsar våra arbetsuppgifter, vad är det TCO ska göra? Det behövs en rimligare balans mellan uppgifter och resurser.

Personalneddragningar gjordes också för några år sedan och inte heller då stod de i proportion till det arbete som prioriterades bort, anser han.

Anna Forsberg säger att personalen inte ska utföra samma jobb i fortsättningen.

– Vi ska försäkra oss om att det inte blir så. Det är väldigt viktigt för personalens skull och dessutom gentemot våra förbund. Nu måste vi prioritera, säger hon.

Vill sälja kursgård
Facket har inte opponerat sig mot nedskärningarna i sig. Men Thomas Janson säger att ett sätt för organisationen att satsa på kärnverksamhet hade varit att sälja kursgården Bergendal i Sollentuna. Det skulle motsvara mellan 3 och 4 miljoner kronor årligen och i stället möjliggöra fler tjänster på kansliet.

Arbetstagarkonsulten har också räknat ut att en försäljning av ”Berget”, själva fastigheten TCO-huset på Linnégatan i Stockholm, skulle inbringa en lika stor summa årligen. Det förslaget har dock inte heller fackklubben propagerat för.

– Här finns vi ju. Men kursgården använder TCO nästan inte alls, säger Thomas Janson.