Den ofantliga ökningen av obetalda sms-lån fortsätter och oron växer på Kronofogden.
– Det är siffror man knappt tror på, säger Anna Jansson hos Kronofogden.
 
Under det första halvåret fick Kronofogden ta hand om 17.299 fall där lån som tagits via ett meddelande från mobiltelefonen inte betalats tillbaka på utsatt tid.

Det är mer än en tiodubbling jämfört med bara två år sedan och nästan lika många som under hela förra året, då 20.418 sms-lån inte betalades tillbaka.

Prognos skrevs upp
Kronofogden har skrivit upp sin prognos för hur många lån som inte kommer att betalas tillbaka i år till 35.000.

– När vi började göra statistik var det här en ny låneform, säger Anna Jansson på Kronofogden.

– Nu har den funnits ett tag, folk har hittat den och det leder till att varje gång vi presenterar ny statistik så ser vi en enorm ökning, med siffror som man nästan inte tror på.

Hur många obetalda sms-lån kan det då bli?
– Vi tror på en fortsatt explosiv ökning och vi är oroliga för hur det kommer att se ut, för kan man inte betala ena månaden är det inte troligt att man kan betala tillbaka nästa månad heller.

– När det hamnar hos kronofogden får man en betalningsanmärkning som följer med som ett hinder, speciellt för ungdomar.

Förutom betalningsanmärkningen kostar varje indrivning mellan 1.110 och 1.450 kronor i olika avgifter.

Till viss del har ändå lånestrukturen ändrats.

Även äldre lånar
Andelen kvinnor har ökat markant, från 37 till 47 procent det senaste året. Andelen obetalda sms-lån har också förskjutits högre upp i åldrarna.

Första halvåret 2007 stod ungdomar i åldern 18 till 25 år för de flesta obetalda sms-lånen. I år är antalet något högre i gruppen 26 till 35 år, medan den största ökningen har skett i gruppen 36 till 45 år.

Ungdomar är dock fortfarande kraftigt överrepresenterade och antalet obetalda sms-lån har ökat i alla åldersgrupper.