Numer räcker inte en njurstensoperation för att få sjukpenning. Försäkringskassan anser det inte längre vara ett ingrepp som kräver sjukskrivning.

Vi har fått följande svar från områdescheferna för försäkringskassan i Småland:

”Normalt sett rekommenderar läkare två veckors sjukskrivning för just njurstensoperation. Det ligger alltså i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning, som läkarna följer.

Individuell bedömning
Men det görs alltid en individuell bedömning av läkaren. Om det exempelvis tillstöter en infektion kan man bli väldigt trött och det kan då i undantagsfall ta upp till en månad efter operationen att återfå full funktion, enligt samma beslutsstöd.

Det här ska läkaren i så fall motivera noga för Försäkringskassan, så att vi har helt rätt underlag att gå på. Om det finns brister kan man alltid kontakta läkaren för komplettering.

Vi gör sedan en egen bedömning av arbetsförmågan, baserad på underlagen från läkare och den enskilde via blanketten.”

Detta svar är ett spel för gallerierna, och man kan väl konstatera att ”förnedringskassans” småpåvar ljuger.

Enligt det senaste samtalet med försäkringskassans handläggare är det är det helt klart att någon sjukpenning inte ska betalas ut, förutom de 2 dagar som man var inlagd på sjukhuset!

Empatilösa försäkringsläkare
Är det inte lika bra att förbjuda alla sjukskrivande läkare att yttra sig, och i stället ha ”förnedringskassans” utredare och empatilösa försäkringsläkare, som aldrig någonsin träffar ”offren” att sköta utslagningen av våra sjuka?

Är det detta som kallas den svenska välfärden? Men detta går helt i linje med regeringen Reinfeldts intentioner. Halta och lytta har inget i moderaternas samhälle att göra!

Och kombinationen försäkringskassa och moderatledd regering bådar inte gott för oss som av någon anledning råkar ut för sjukdom eller skador!

Regeringen visar än en gång hur arbetarklassen och de som råkar ut för något oförutsett ska behandlas!
Förnedringen är total.

Mats Larsson