KRÖNIKA. Det blir nu ett stort krig i världen, igen. Tro inget annat, USA kommer att anfalla Irak oberoende av vad FN beslutar. Det saknar betydelse. USA:s regering har redan bestämt sig. Det blir krig.

Så skrev jag på hösten 2002, fem månader före USA:s anfall på Irak. Jag fick rätt.

Det är en uppenbar risk för ett stort krig i världen igen. Tro inget annat, USA planerar att anfalla Iran oberoende om, när och på vilka villkor FN:s inspektörer får arbeta. Det saknar betydelse. USA:s regering har redan bestämt sig. Det blir krig.

Så skrev jag på hösten 2004 för i dag knappt fyra år sedan. Jag har haft fel, hittills, och sanden i glaset minskar nu snabbt för oljans män i Washington. De har misslyckats att uppnå den viktigaste förutsättningen för ett nytt krig, fred.

Anfall mot Iran
Boken ”1984” av George Orwell innehåller ett nytt språk där ordens betydelse förändrats för att förvränga människornas tankar. Lögn kallas sanning, tortyr kallas kärlek, fattigdom kallas överflöd och krig kallas fred.

Att anfalla och förstöra Irans förmåga att anrika uran till kärnkraftverk och kärnvapen är att förbereda det iranska kriget. USA måste få Israel att anfalla nu för nästa gång oljans män har makten får inte Iran ha någon form av kärnvapen. Men Israels anfall är inte politiskt möjligt med oroligheter i övriga delar av arabvärlden.

Fredsduvan Condi
Oljemännens drottning, USAs utrikesminister Condoleezza Rice, Condi´s ansträngningar för fred förebådar därför anfallet som förebådar kriget.

Ett krig som i USAs ögon är nödvändigt för att ta kontroll över de 10–15 procent av jordens oljereserver som ligger under den iranska sanden. Så när Condi reser runt, hotar, smickrar och göder olika grupper och regimer i Mellanöstern för att skapa fred är syftet inte fred utan att göra kriget möjligt.

Ett fredsavtal mellan Israel och Syrien är enklast.

I Libyen som USA kallade en av ondskan makter, där blomstrar nu västerländska företag och turismen växer snabbt. Motståndet mot de västvänliga regimerna i Egypten, Jordanien och inte minst Saudi-Arabien är under kontroll. USAs misslyckande i Irak och Hamas seger i valet i Gaza har varit stora motgångar för Condis krigsansträngningar.

Rysskräcken väcks
Sanden i oljans mäns timglas rinner ut, Israels anfall måste komma senast i november. Fredsduvan Condi måste skynda skynda!
Rysslands anfall och ockupation av Georgien ger dem kontroll över olje- och gasledningarna från Svarta Havet till Europa. Det väcker den gamla rysskräcken från det kalla krigets dagar till liv, striden om energitillgångarna hårdnar.

Då kan Georgs W Bush den andre, John McCain vinna valet i USA. Då kommer inte bara Israels anfall snart, då kommer också det iranska kriget tidigare. Då måste Condi skynda, skynda, skynda!

God save you, people of Iran and US, save you from Condoleezza Rice!

Ingemar Göransson
Skriv ett e-postbrev till redaktionen