Trots att konjunkturens siffror pekar nedåt fortsätter bemanningsbranschen växa kraftigt. På Handels finns dock en oro för att den fackliga insynen på arbetsmarknaden försämras.

Årets andra kvartal ökade omsättningen med 24 procent. Mest ökade bemanningsbranschen inom industri- och lagerområdet.

Att allt fler bemanningsföretag tar över på arbetsmarknaden ser fackförbundet Handels som ett växande problem.

– Det får konsekvenser för oss eftersom den fackliga organisationsgraden är låg inom bemanningsföretagen, säger Mikael Segel, förhandlingsombudsman på Handels.

– Dessutom har vi en dålig insyn i dessa företag, fortsätter han.

Tre orsaker
Att branschen växer trots att konjunkturen viker av har fått många att höja på ögonbrynen. Tidigare har bemanningsbranschen drabbats tidigt då samhällsekonomin har försämrats.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, ser tre orsaker till förändringen.

Det första skälet är att det är allt vanligare att företag sluter kontrakt som sträcker sig över längre tid, tidigare anlitades företagen mest för att fylla luckor vid sjukdom.

Fler företag använder dessutom bemanningsbranschen för rekrytering.

– I stället för att provanställa så vänder sig arbetsgivarna till ett bemanningsföretag. På måndag kommer en ny person och kan börja jobba. Företaget slipper dra igång en lång rekryteringsprocess. Och om det funkar bra så kan den inhyrda senare få jobb där, säger Henrik Bäckström.

Nya etableringar
Den andra orsaken till att branschen växer, är enligt honom, att bemanningsföretagen etablerat sig inom fler branscher och yrkesområden än tidigare. Kabin- och markpersonal inom flyget samt journalister är exempel på sådana branscher.

Enligt arbetsgivarna själva är en tredje orsak till den ökande omsättningen att allt fler vill jobba i bemanningsföretag eftersom de upplever arbetsmarknaden där som tryggare.

Henrik Bäckström säger att överenskommelsen med LO om ett bemanningsavtal och en ökad tillgång till offentliga marknader också bidragit till att branschen utvecklats.

Dyrt för företagen
Från fackligt håll finns dock en förvåning över den kraftiga tillväxten. Mikael Segel säger att företagen han kommer i kontakt med ofta väljer att hyra in dyr personal framför att anställa.

– Användningen av bemanningsföretag är för stor. Det är klart att det finns en poäng med att öka flexibiliteten men jag ifrågasätter den ekonomiska rimligheten då jag ser hur vissa företag agerar, säger Mikael Segel.

Handels kartlägger nu vilken omfattning bemanningsföretag finns inom deras område. Syftet är att försöka öka organisationsgraden bland bemanningsföretagen.

FAKTA: Bemanningsbranschen
Bemanningsbranschen ökar för 15:e kvartalet i rad, denna gång med 24 procent. Sedan år 2000 har omsättningen ökat med 170 procent och bemanningsbranschen beräknas omsätta drygt 20 miljarder kronor år 2008. De områden som ökar mest är lager/industri, kontor/administration och ekonomi/finans.
Faktakälla: Bemanningsföretagen.