Vårt samhälle har under de senaste decennierna dragits med av de marknadsströmningar som gått fram över hela den industrialiserade världen. Inte ens vår gemensamma kommunala skola har marknadskrafterna lämnat ifred. Alla dessa friskolor som startas, bidrar till att öka segregeringen i vårt samhälle. Nu är det dags att sätta stopp.

Tiden är inne för arbetarrörelsen att söka sig tillbaka till de grundläggande värderingarna inom alla områden. Solidaritet måste få gå före egenintresse. Att så många i dag tror på marknadskrafterna är för oss en gåta. Finns det något bevis för att marknadsliberalismen fungerar någonstans i världen?

Den ”demokratiska socialismen” är den rätta vägen att gå för att skapa ett samhälle av fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle.

Utbildning ger frihet
Ett av det viktigaste medlen för att nå målet med alla människors lika värde är att satsa på skolan. Utbildning ger frihet och makt. En bra utbildning för alla bidrar till ett lands utveckling och sammanhållning. Det parallella utbildningssystemet med friskolor driver utvecklingen i helt motsatt riktning.

Det viktigaste skälet för en sammanhållen skola är att skoltiden är den enda perioden i livet när människor naturligt träffas över alla gränser. De intryck som präglar en människa under barn- och ungdomstiden finns kvar resten av livet.

Olikheterna hos eleverna utgör den kommunala skolans styrka. Friskolorna utgör dess totala motsats, här träffas barn utifrån föräldrarnas särintressen, social tillhörighet, religiös inriktning med mera.

En bra undervisning för alla barn, med olika bakgrund och förutsättningar tillsammans, är det enda riktiga

Hur ser framtiden ut med den uppdelning av barn och ungdomar som sker genom alla friskolor? Vår uppfattning är att barnen inte ska delas upp! Det är inte bra för vare sig barnen eller samhället.

Till dessa grundläggande förhållanden måste man lägga den ekonomiska aspekten. Sverige har inte råd med två parallella skolsystem.

Dags att sätta stopp
Friskolorna utarmar den kommunala skolan eftersom pengarna tas från befintlig budget. När kommunerna tvingas betala för nya skolor i privat regi minskas möjligheterna att klara den kommunala skolan.

De enda som vinner på friskolorna är ”entreprenörerna” som skor sig på våra skattepengar genom att driva en i många fall bristfällig undervisning.

Ibland kanske marknadskrafterna är samhället till godo men inte för den grundläggande utbildningen av våra barn och ungdomar. Skolan ska vara en frigörande kraft och ge alla barn samma möjligheter till en bra utbildning och därmed grunden för ett bra vuxenlivet.

Det är dags att sätta stopp för explosionen av friskolor, denna borgerlighetens lekstuga med våra barn, ungdomar och skattepengar!

Camilla Lindström
Ombudsman

Ulf Bäcker
Verksamhetsassistent, Handels Gävle

Bengt Lindgren

Medlem, Handels Dalarna