Unionen varslar 227 av sina anställda om uppsägning. Förhandlingarna med personalens fackliga organisation har just kommit igång.

– Vår ambition är att ingen ska behöva bli arbetslös. Vi strävar också efter att slippa säga upp någon. Vi vill att de som lämnar oss ska ha känslan av att Unionen är en bra arbetsgivare, säger Nils-Åke Carlsson kanslichefen till Unionens egen tidning Kollega.

Varslet berör främst de som är anställda på förbundskontoret i Stockholm.

Inga gräddfiler
Målet är att fackförbundet ska ha 675 anställda. Av dem ska 400 finnas på regionkontoren och 275 på förbundskontoret i Stockholm.

– Alla avdelningar på förbundskontoret ska bidra. Det får inte finnas några gräddfiler. Om bantningen blir mindre på någon enhet måste den bli större på en annan, säger Nils-Åke Carlsson till Kollega.

Uppsägningar i sista hand
Nils-Åke Carlsson kan se tre sätt för anställda att lämna Unionen. Det är genom att få ett annat arbete, genom att nappa på Unionens omställningspaket och i sista hand uppsägningar.

Personalminskningarna ska vara genomförda till nästa sommar. Planen är att den nya organisationen ska fungera fullt ut 2012.

Läs också: artikeln "Unionen hårdbantar" 2008-06-16