Arbetsmarknadens parter bör ta över ansvaret för delar av socialförsäkringarna, föreslår Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg i en debattartikel i Sydsvenskan.

Enligt Gunnar Wetterberg kommer det offentliga inte att mäkta med ett lika omfattande åtagande som i dag när befolkningen blir äldre och allt färre arbetar.

När resurserna blir mindre blir det nödvändigt att prioritera vård, skola och omsorg. Socialförsäkringarna däremot, som till största delen är en omfördelning över livet snarare än mellan olika individer, skulle enligt Gunnar Wetterberg kunna lyftas ur det offentliga åtagandet.

Ta över vissa delar
Gunnar Wetterberg föreslår dock inte renodlat privata försäkringar. Han skriver att en möjlighet är att undersöka om arbetsmarknadens parten kan ta över en eller flera socialförsäkringar, till exempel arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen.

“Redan nu sker en stor del av omfördelningen över livet genom avtalsreglerade försäkringar. Som försäkringskollektiv är arbetstagarna nästan lika många som skattebetalarna”, skriver Gunnar Wetterberg.

Hoppas på bättre förutsättningar
En effekt skulle bli att det blir tydligt att skenande sjukförsäkringskostnader äter upp löneutrymmet, vilket i sin tur skapar legitimitet för tydligare regler och kontroller.

Gunnar Wetterbergs förhoppning är att en sådan förändring ska skapa bättre ekonomiska förutsättningar för framtidens sjukvård och skola.

Läs också: debattartikeln